castellano

Zer da G2020

Gipuzkoa 2020 (G2020), Foru Aldundiaren Ekonomia eta Turismo Departamentuaren hausnarketa estrategikoa da. Prozesuaren helburua Gipuzkoan eta Gipuzkoarako, 20 urteko ikuspegi batean, hausnarketa bultzatzea da.

Prozesu horrek izan behar du:

  · Gizarteak oro har parte hartzen duena
  · Anitza eta aniztasunean aberatsa
  · Gure artean egiten ari diren beste mota bateko hausnarketen osagarri
  · Beste Herrietan, batez ere gure ingurukoetan, egiten ari diren antzeko hausnarketen ildoari jarraituz egiten dena
  · Koiunturek, direnak direla, baldintzatuko ez dutena, salbuespenetan izan ezik
  · Gipuzkoak XXI. mendearen hasieran dituen oinarrizko erronka eta arazoetan zentratua
  · Iraunkorra eta etenik gabea, horregatik inguruabar ezberdinetara egokitzen joateko gauza dena, haiei erabat men egin gabe.

Gure uste osoa da horrelako ezaugarriak dituen prozesu baten baliorik handiena prozesu hori egon badagoela eta egin egiten dela da batez ere, emaitzak biltzea baino gehiago, prozesu bizi eta aktiboa egiteko gauza baldin bagara behintzat.

Foru Aldundiaren ikuspegia

Ekonomia eta Turismo Departamentuak Gipuzkoa 2020 izeneko hausnarketa estrategikoaren prozesua abian jarri badu izan da jabetu delako koiunturetatik at dagoen hausnarketa behar-beharrezkoa dugula. Eta, gaur eta hemen, Gipuzkoan eta mende eta milurteko berriaren hasieran, gauza ezezagunez eta zalantzaz betetako mende batean, oraindik eta beharrezkoagoa.

Uste horrek bultzatu du Gipuzkoako Foru Aldundia hausnarketa estrategikoa sustatzera, Gipuzkoan eta Gipuzkoatik, eta hurrengo hogei urteen ikuspegitik.

Helburu bakarra du hausnarketak: denon artean erabakitzea nolako Gipuzkoa garatu nahi dugun XXI. mendean zehar.

Foru Aldundiaren zeregina, batez ere, sustatzea da. Hitz batean, hausnartzen eta erabakitzen laguntzea. Beti gogoan izanik etorkizuna egunez egun egiten dela eta denen artean, gizon-emakumeen artean, egin behar dugula.

Ildo horretatik doa gizon-emakume guztiei eta Gipuzkoako erakunde eta elkarte guztiei egiten diegun parte hartzeko gonbitea. Bakoitzak bere eremutik, bere hausnarketa eta ikuspegietatik. Baina, gure hausnarketak, kezkak eta proiektuak elkarren artean zabaltzeko borondatea ere erakutsi behar dugu, norberaren etorkizuna eta besteena elkarri lotuta daudela jabetuz.