Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
     
Xedea:
    Ikerketa, inbertsio eta enpresentzako teknologi hedapen eta transferentziako proiektuak bultzatzeko diru laguntza ematea zentro teknologiko, zentro sektorial, enpresako I+G unitate eta Gipuzkoako eskola eta unibertsitate departamentuei.
     

Egintza mota:

    Diru laguntzak (bekak, sariak eta abar)
     
Gaia:
    Berrikuntza
     
Jasotzailea:
    Irabazi asmorik gabeko elkarteak eta erakunde pribatuak
     
Atxikitako programa:
    Berrikuntza
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
       
Zenbatekoa:
    Ikerketa proiektuak eta hedapen eta transferentziakoak %50 eta %100 artean.
       
Aldizkakotasuna:
    Deialdia, urtean behin.
       
Ordainketa era:
    %60ra arte, proiektua hasi dela egiaztatzean.
Likidazioa, proiektua amaitu eta egiaztatzean.
       
Diru laguntzaren ondorioz
sortutako beharkizunak:
    Aurkeztutako jarduketa aurreikusitakoaren arabera burutzea.
       
Beharkizun horiek ez betetzeagatik
izan daitezkeen zigorrak:
    Diru laguntza jasotzeko eskubidea galtzea.
Emandako diru laguntza bihurtzea.
 
Izapideak
....
Baldintzak:
    Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko kidea izatea.
Irabazteko asmorik ez duen entitatea izatea eta Gipuzkoan egotea.
     
Eskaerak aurkezteko epea:
    2001eko maiatzak 31
       
Aurkeztu beharreko agiriak:
    Ordu kopurua eta kostua/orduko.
Fase eta kontzeptuka zatitutako aurrekontua.
Beste erakunde batzuetatik lortutako finantzaketa edo eskatu zaiena.
Plangintza, hasiera eta bukaera data adieraziz.
Enpresa edota industri sektoreen lehiakortasunaren gaineko eragina.
       
Non aurkeztu behar da:
    Ekonomia eta Turismo Departamentuko Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean, edo 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 artikuluan aurreikusitako moduren batean.
       
Nola hasten da:
    Eskaera aurkeztuta.
 
Ebazpena
 
Ebazpena emateko gehienezko epea:
    Sei hilabete.
       
Ebazlea:
    Diputatua
       
Jaso beharreko agiriak:
    Laguntza emateko foru aginduaren jakinarazpena edo, hala dagokionean, Departamentuko zuzendariaren ebazpenarena.
     
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai. Errekurtsoa: Berraztertzekoa
     
Epe barruan ebazpena ematen ez bada,
nolakoa ondorioak gertatzen dira?
    Eskaera ezetsi egin dela adierazten du.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    Martxoaren 27ko 29/2001 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareari buruzkoa.
     
Orokorra:
    Maiatzaren 7ko 6/1993 Foru Arauak, Ikerketa eta Garapen Teknologikoko Programarenak (1993ko maiatzaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 89 zk.)