Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Internet Ezagutu (EMAKUMEZKOENTZAT – EMAWEB)
     
Xedea:
    Interneteko ezagupenik eta lan ordaindurik ez duten 35 urtetik gorako emakumezkoak Informazioaren eta Jakintzaren Gizartean eta lan munduan sartzea.
     

Egintza mota:

    Diru laguntzak (bekak, sariak eta abar)
     
Gaia:
    Prestakuntza
     
Jasotzailea:
    Beste administrazioak
     
Atxikitako programa:
    Enpresa jarduerak eta enplegua sustatzea
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
       
Zenbatekoa:
    Kostu hautagarriaren %75.
       
Aldizkakotasuna:
    Deialdia, urtean behin.
       
Ordainketa era:
    %50, proiektua hasi dela egiaztatzean.
Likidazioa, proiektua amaitu eta egiaztatzean.
       
Diru laguntzaren ondorioz
sortutako beharkizunak:
    Diru laguntza emateko aurreikusitako baldintzak betez jarduketa burutzea. Beste laguntza batzuekin bateragarri izatea. Ebaluaketa eta jarraipeneko baldintzak betetzea (GFA eta, egonez gero, finantzaketa komunitarioa).
       
Beharkizun horiek ez betetzeagatik
izan daitezkeen zigorrak:
    Emandako diru laguntza bihurtzea.
 
Izapideak
....
Baldintzak:
    Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatea.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin ituna duen eskola bat izatea edo enpresa elkartea eta/edo ugazaba elkartea izatea.
     
Eskaerak aurkezteko epea:
    2001ko Irailaren 24-arte
       
Eskaera orria:
    Erakunde eskatzailea eta egingo den jarduketa identifikatzeko eredua prestaturik dago. Jaitsi
       
Aurkeztu beharreko agiriak:
    Burutu beharreko jarduketaren aurkezpen xehatua: helburuak, metodologia, lan egutegia, kostuen analisia eta finantzaketa plana, etab.
Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatearen ziurtagiriak.
       
Non aurkeztu behar da:
    Ekonomia eta Turismo Departamentuko Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean, edo 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 artikuluan aurreikusitako moduren batean.
       
Nola hasten da:
    Eskaera aurkeztuta.
 
Ebazpena
 
Ebazlea:
    Diputatua
       
Jaso beharreko agiriak:
    Laguntza emateko foru aginduaren jakinarazpena edo, hala dagokionean, Departamentuko zuzendariaren ebazpenarena.
     
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai. Errekurtsoa: Gora jotzekoa
     
Epe barruan ebazpena ematen ez bada,
nolakoa ondorioak gertatzen dira?
    Eskaera ezetsi egin dela adierazten du.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    Ekainaren 12ko 44/2001 FORU DEKRETUA, ezagutzaren aroan enpleguaren sustaketari dagokion egitaraua arautzen dena
     
 
Bestelako Informazio Iturriak
 
Web:
    http://lovader.com/emaweb/euskera/indexeuk.htm