Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Lanbide Heziketa Internetera Sartzea (e-LH)
     
Xedea:
    Plan orokor bat, honako jarduketak barne dituena:
- hausnarketa estrategikoa,
- prestatzaileak prestatzea,
- teknologiako azpiegiturak eskuratzea,
- prestakuntza produktuak eta zerbitzuak garatzea,
- nazioaz gaindiko ekimenetan txertatzea
     

Egintza mota:

    Diru laguntzak (bekak, sariak eta abar)
     
Gaia:
    Prestakuntza
     
Jasotzailea:
    Beste administrazioak
     
Atxikitako programa:
    Enpresa jarduerak eta enplegua sustatzea
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
       
Zenbatekoa:
    Kostu hautagarriaren %75.
       
Aldizkakotasuna:
    Deialdia, urtean behin.
       
Ordainketa era:
    %50, proiektua hasi dela egiaztatzean.
Likidazioa, proiektua amaitu eta egiaztatzean.
       
Diru laguntzaren ondorioz
sortutako beharkizunak:
    Jarduketa gauzatzeko modua, diru laguntza ematerakoan aurreikusitakoa izatea
Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatea.
Beste laguntza mota batzuekin topo ez egitea.
Ebaluatzeko eta segimendua egiteko eskakizunak betetzea (GFA eta, egonez gero, finantzaketa komunitariokoa).
       
Beharkizun horiek ez betetzeagatik
izan daitezkeen zigorrak:
    Emandako diru laguntza bihurtzea.
 
Izapideak
....
Baldintzak:
    Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatea.
eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin ituna duen ikastetxea izatea (lanbide heziketakoa).
     
Eskaerak aurkezteko epea:
    2001ko Irailaren 24-arte
       
Eskaera orria:
    2001eko aurrekontu ekitaldiko arautegia argitaratzean ezarriko da. Jaitsi
       
Aurkeztu beharreko agiriak:
    Egitekoa den jarduketaren aurkezpena, xehetasunekin: helburuak, metodologia, lan egutegia, kostuen analisia eta finantza plana, eta abar.
Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatearen ziurtagiriak.
Xede bera duten laguntzen aitorpena.
       
Non aurkeztu behar da:
    Ekonomia eta Turismo Departamentuko Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean, edo 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 artikuluan aurreikusitako moduren batean.
       
Nola hasten da:
    Eskaera aurkeztuta.
 
Ebazpena
 
Ebazlea:
    Diputatua
       
Jaso beharreko agiriak:
    Laguntza emateko foru aginduaren jakinarazpena edo, hala dagokionean, Departamentuko zuzendariaren ebazpenarena.
     
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai. Errekurtsoa: Gora jotzekoa
     
Epe barruan ebazpena ematen ez bada,
nolakoa ondorioak gertatzen dira?
    Eskaera ezetsi egin dela adierazten du.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    Ekainaren 12ko 44/2001 FORU DEKRETUA, ezagutzaren aroan enpleguaren sustaketari dagokion egitaraua arautzen dena
     
 
Bestelako Informazio Iturriak
 
Web:
    http://www.hezitek.net/bin/index.cfm?idioma=2