Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Eskulangintza Araupetzea
     
Xedea:
    Eskulangintzan jarduteko araudia garatzea.
     

Egintza mota:

    Arauak
     
Gaia:
    Eskulangintza
     
Jasotzailea:
    Profesionalak eta autonomoak
     
Atxikitako programa:
    Enpresa jarduerak eta enplegua sustatzea
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
 
Ebazpena
 
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    75/1996 Foru Dekretua, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa.
79/1997 Foru Dekretua, Eskulangintza Tradizional eta Herritaren Erroldari buruzkoa arautzekoa.
80/1997 Foru Dekkretua, Eskulangile Maisuaren Egiaztagiria.
213/1997 Foru Agindua, Eskulangintzako Jardueren Bilduma.
     
 
Bestelako Informazio Iturriak
 
Aurkibidea:
    Xabier Eleizegi Uranga 943 48 22 15