Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Eskulangintzako Maisutza Agiria
     
Xedea:
    Artisauak bere langintzan egindako bidea eta lortutako esperientzia aitortzea, eta behar adinako jakintza duela egiaztatzea.
     

Egintza mota:

    Erregistroak
     
Gaia:
    Eskulangintza
     
Jasotzailea:
    Jendea oro har, herritarrak, pertsona fisikoak
     
Atxikitako programa:
    Enpresa jarduerak eta enplegua sustatzea
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
 
Izapideak
....
Baldintzak:
    Eskulangintzako jardunarekin lotura zuzena eta pertsonala izatea.
Jardueran gutxienez 10 urtez aritu izana egiaztatzea.
Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatea.
     
Eskaerak aurkezteko epea:
    Zabalik, amaiera datarik gabe.
       
Eskaera orria:
    Eredu normalizatua.
       
Aurkeztu beharreko agiriak:
    Egindako lanari buruzko informazioa; langintzarekin lotutako titulu, ikastaro edo ekintzak.
Jardueran gutxienez 10 urtez aritu izanaren egiaztapen ofiziala (Ogasunekoa edo lan bizitzako ziurtagiria).
       
Non aurkeztu behar da:
    Ekonomia eta Turismoko Departamentuan
       
Nola hasten da:
    Eskaera aurkeztuta.
 
Ebazpena
 
Ebazlea:
    Diputatua
       
Jaso beharreko agiriak:
    Eskulangintzako Maisutza Agiria.
     
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai. Errekurtsoa: Ekonomiko-Administratiboa
     
Epe barruan ebazpena ematen ez bada,
nolakoa ondorioak gertatzen dira?
    Eskaera ezetsi egin dela adierazten du.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    Azaroaren 25eko 80/1997 Foru Dekretua, Eskulangile Maisuaren Egiaztagiria ematea arauzteari buruzkoa.