Gazteria eta Kirol Departamentua
Departamento de Juventud y Deportes
1996ko Gipuzkoako gazteei
buruzko txostena

Castellano

Gazteri Zerbitzua
Gipuzkoako Gazteak Gazteen Profila
Norbera eta Familia
Ohiturak eta jarrerak
Balore-Egiturak
Gizarte-Harremanak eta Integrazioa
Gazteak eta Politika
Gazteen Soziotipoak
Eranskin Teknikoa
Gipuzkoako foru-lurraldeko 15 urtetik 29 urtera bitarteko biztanleen izaera orokorra eta ezaugarri zehatzak erakustea da Gipuzkoako gazteei buruzko txostena, 1996 ikerlan honen helburu nagusia. Aukera asko egonik eta baliabideak -beti bezala- urriak izanik, ikerketa panoramiko bat eskaintzea erabaki dugu, hau da: gure gazteak beren osotasunean harturik nolakoak diren jakiteko garrantzizkoentzat jotzen diren alderdiei heldu diegu, nahiz eta eman dezakeen zenbait xehetasun osatu gabe geratu direla.

Txosten honek ez dauka -eta ezin eduki lezake- inolako asmo entziklopedikorik. Baina itxurazko muga horrek, bestetik, jorratutako arloak ikuspegi orokor eta gutxi gorabeherako batetik aztertzera eraman gaitu. Horri esker, iradokizunez jositako eremu zabala geratzen da irakurleen aurrean, oso egokia txostena azter eta interpreta dezaten.

Hasieratik bertatik ikuspegi hori onarturik, Gipuzkoako gizarteak bere gazteei buruz egin ditzakeen galderarik garrantzitsuenen aurrean jarri nahi dugu irakurlea, eta, horrekin batera, erantzunak modu partehartzaileago batean irakurtzen lagundu.

Azkenik, txosten hau idaztearen erantzukizuna Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Departamentuari dagokiola esan behar; gai honi buruz DEMOSCOPIA enpresari eskatu zion azterketa hartu du oinarri gisa, gazteria buruz egin diren beste ikerlanetatik eratorritako datuez osatu delarik.


Txostena Gipuzkoan bizi diren 15 urtetik 29 urtera bitarteko biztanleen artean DEMOSCOPIA enpresak egin duen azterlanean oinarrituz egin da, haietako 501 lagintzat harturik eta nori bere etxean egindako elkarrizketa baten bidez.

Honela aukeratu genituen elkarrizketatutako pertsonak: aurrena, probintziako udalerriak hiru multzotan sailkatu genituen biztanle-kopuruaren arabera, eta zoriz bereizi genuen haietako bakoitzetik aztergai hartuko genuen populazioa; hurrena, lagin-familiak hautatu genituen -zoriz berriro ere-, eta, sexu eta adin-kuotak aplikaturik, familia horietatik atera genituen azkenean elkarrizketatu genituen 501 gazteak1. Populazio horiek eta erabilitako aukeratze-sistema direla eta, laginaren errore-marjina ±%4,5 da guztirako laginari buruzko datuen kasuan.

Elkarrizketak 1996ko urriaren 30etik azaroaren 8ra bitartean egin genituen.

Ohi denez, bildutako datuek beste esparru edo une batzuekin alderaturik lortzen dute, neurri handi batean, beren aberastasun argigarri guztia. Hasieratik bertatik hori kontuan izan dugunez, beste ikerlan batzuetan egindako galderen antzera formulatu ditugu galderetako batzuk, ikerlan horiekin alderatzeko modukoak izango zirela ziurtatzeko.

Horri esker, ez dago eragozpenik lortutako datuetako asko gazteriarekin era batera edo bestera loturiko beste azterlanetatik eratorri eta erabilitako bibliografiari buruzko atalean adierazten diren datuekin alderatzeko.


(1) 1996ko Biztanle Erroldaren behin-behineko emaitzetatik ateratako datuak