Gazteen Soziotipoak
Hasiera Hurrengoa

Argibidea:
Gazteen Soziotipoak
Gogobetetasun-Mailaren
Jarrera Partehartzailearen Arabera
Kokapen Politikoaren Arabera

Gazteen Soziotipoak


Informazio ugaria bildu dugu galdera guztiei eta bakoitzari buruz. Galderak elkarrekin konbinatzeak ere datu asko eman dizkigu. Horrek eraginda, taldeka bildu nahi izan ditugu jokabiderik adierazgarriena eta homogeneoena erakusten duten gazteak.

Datuen analisi estatistikoak hori egiten lagundu digu, honako hau abiapuntutzat harturik:

  1. Ez genuen talde gehiegi egin behar, horrek emaitzak erraz aztertzea eragotziko liguke eta.
  2. Berez argigarriak diren aldagaiak baztertu behar genituen, batez ere biografikoak. Esaterako, adina: elkarrengandik oso desberdinak diren taldeak biltzen dituenez (22 urtetik beherakoak eta gorakoak), adinak berak gazteen jokabideetako asko argitzen ditu berez.
  3. Aukeran, ohitura edo iritziei buruzko datuak nahiago izan genituen, haiek islatzen baitituzte gazteen jokabide eta pentsamolde nagusiak.

Hori guztia kontuan izanik ere, hainbat aukera genituen. Azkenean, honako aldagai hauek hautatu genituen:

  • Gogobetetasun-maila: gogoan izango duzuenez, egungo bizimoduar-ekin pozik dagoen ala ez islatzen duen balio bat lortu dugu elkarrizke-tatu bakoitzarengandik.

    Maiztasunen erdiko puntuaren arabera banatuta, bi talde handi sortzen dira: pozik daudenak eta pozik ez daudenak.

  • Jarrera partehartzailea: badakigu gazte bakoitzak batez beste zenbat elkarte edo erakundetan hartzen duen parte. Berriro ere, maiztasunen erdiko puntua banatzailetzat harturik, bi talde egin ditugu partehartzeko joera handiagoa edo txikiagoa kontuan izanik: aktiboak eta pasiboak. Gogoan izan mota guztietako elkarteetako kide izateaz ari garela, eta ez zentzurik hertsienean politikotzat jo ohi diren ekintzetan esku hartzeaz. Garrantzi handikoa da hori ez ahaztea, zeren, bestela, gazte aktiboen (aktibistak esan beharko genuke) eta jokabide politiko jakin batzuen arteko lotura ezartzera joko baikenuke, eta emaitzek ez lukete hori berretsiko.
  • Azkenik, norberaren kokapen politikoa: dagokion atalean azaldu dugunez, aldagai hori kontuan izanik espektro politikoaren ezkerrean eta erdian kokatu ditugu gazteak. Halaber, gogoan izango duzuenez, eskuina atributua bazter utzi dugu oso indibiduo gutxi dituelako.

Beraz, gogobetetasun-mailaren, jarrera partehartzailearen eta norberaren kokapen politikoaren arabera sei taldetan sailkatu ditugu gazteak. Orain, talde horiek aztertuko ditugu. Bakoitzaren profil soziologikoa, ohiturak, sinesteak eta iritziak zehaztuko ditugu.