Gogobetetasun-Mailaren
Aurrekoa Argibidea Hurrengoa

Pozik daudenak

Beren bizimoduarekiko gogobetetasunik handiena erakusten duten gazteak aztertutako talde guztietan daude, baina batez ere emakumezkoen artean eta goiko adin-tartean.

Haien familiaren egoera ekonomikoa ona da, erdiko klasekoak dira, euskara ondo menperatzen dute eta hainbatek bikotea dute edo izan dute.

Ohiturei dagokienez, gainerakoek baino aisialdi gutxixeago dute eta denbora gutxiago ematen dute telebista ikusten: gogokoago dute prentsa irakurtzea; gehienek ez dute jarduera arriskutsurik egiten eta gutxiago hartzen dute parte edonolako elkarteetan.

Ez dute atzematen aginpide larregirik gurasoen aldetik eta oso libre sentitzen dira beren bizimodua aukeratzeko orduan; komunikazio ona dute familiako beste kideekin.

Etorkizunak biziki kezkatzen ditu eta haien artean ohikoagoak dira erlijiozko sinesteak.

Iritziei dagokienez, liberalak direla diote, baina gainerakoak baino apur bat kontserbadoreagoak dira abortua bezalako gaiei dagokienez. Oroz gaindi, beren herri edo hiriko sentitzen dira, uste demokratiko sendoak dituzte, ez dira gainerakoak bezain kritikoak instituzio sozial eta politikoekin, ez dute inola ere onartzen kaleko bortizkeria eta, azkenik, espektro politikoaren erdian kokatzen dira.


Pozik ez daudenak

Pozik ez daudenek kontrako ezaugarriak dituzte neurri handi batean. Haien artean nagusi dira gizonezkoak, batez ere nerabeak. Etxeko egoera ekonomikoa ez da oso ona, gizarte-maila guztietan banaturik daude, ez dira euskara hobekien menperatzen dutenak eta ez dute edo ez dute izan bikote-harreman finkorik.

Aisiarako denbora gehiago dute eta telebista ikusteko erabiltzen dute nagusiki, prentsa irakurtzearen kaltetan. Gauza arriskutsuak egin ohi dituzte eta parte handiagoa hartzen dute elkarteetan. Ez dute behar adinako askatasunik sumatzen eta erlijiozko sinesteen maila txikiena erakusten duten gazteak dira.

Berdintasunaren sentimendu sakona dute eta liberalenak dira kontzientziazko kontuetan.

Aurrena, beren herri edo hiriko biztanle sentitzen dira eta, kasu batzuetan, mundukoak, baina ia inork ez du bere burua Espainiako edo Europako Batasuneko biztanletzat jotzen. Oso kritikoak dira instituzioekin eta ez dute erabat gaitzesten kaleko bortizkeria.

Haien uste demokratikoa batez bestekoaren azpitik dago eta, funtsean, espektro politikoaren ezkerrean kokatzen dira.