Kokapen Politikoaren Arabera
Aurrekoa Argibidea

Ezkertiarrak

Ezkerrean emakumezkoak eta gizonezkoak daude proportzio berean. Hala ere, ugariagoak dira nerabeak eta 23 urtetik beherakoak. Gizarte-klase guztietan banaturik daude. Haien artean daude euskara dakiten eta erabili ohi duten gehienak.

Diotenez, aisiarako denbora gehiago dute. Nagusiki telebista ikusten eta liburuak irakurtzen ematen dute denbora hori eta, neurri txikiago batean, prentsa irakurtzen. Hainbatek gauza arriskutsuak egiten dituzte noizean behin eta sarritan parte hartzen dute denetariko elkarteetan.

Pozik daude beren bizitzarekin, baina ez dira oso libre sentitzen beren erabaki nagusiak hartzeko. Erlijiozko sineste gutxiago dituzte eta gutxiago kezkatzen dira hurbileneko arazoez.

Politikoki, berdintasuna nahiago dute. Haien erreferentziazko espaziorik hurbilena Euskadi da eta urrunena, berriz, Espainia. Horrenbestez, ugariak dira Espainiako Estatutik independizatzearen aldekoak. Oso kritikoak dira instituzio guztiekin eta gazte guztien batez bestekoak baino neurri handiagoan jotzen dute justifikagarritzat kaleko zein armen bidezko bortizkeria. Hala ere, erabat gaitzesten dute Estatuaren aldetiko legez kontrako jardunbide oro terrorismoaren aurkako borrokaren arloan.


Zentrokoak

Politikoki moderatuagoak direnak sexu batekoak zein bestekoak dira neurri berean, baina, batez ere, ugariak dira helduenen artean. Haietako batzuek bikote finkoa dute edo izan dute. Gehien-gehienak erdi klasekoak dira.

Ez dute aginpide handirik sumatzen gurasoen aldetik, behar adinako autonomia badutela sentitzen dute, baina, hala ere, ez daude guztiz pozik beren bizimoduarekin. Batez bestekoa baino gehiago dira erlijiozko sinesteak dituztenak. Eguneroko bizitzan ihes egiten diete jarduera arriskutsuei.

Ez dira kritikoenak instituzioekin eta uste demokratiko sendoak dituzte. Bortizkeria politikoa gaitzesten dute, baina apur bat permisiboak dira terrorismoaren aurkako borrokan Estatuak noizbehinka legez kontrako bideak erabiltzearekin.

Neurri handi batean, beren herriko edo Euskal Herriko biztanle sentitzen dira, baina ugariak dira oroz gaindi espainiar sentitzen direnak. Horrenbestez, uste dute Euskadik, lurralde-entitatea izaki, autonomia maila handiagoa edo txikiagoa izan behar duela, baina Espainiako Estatuaren baitan betiere.