Kontu ematea 2023 - eduki nagusia

Kudeaketa Plan Estrategikoaren aurkezpeneko argazki bat

Acto de rendición de cuentas de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Tabakalera de San Sebastián, 31 de marzo, viernes, a las 11:30 horas.

CONFIRMA