Castellano  
 
 
 
 
 
 
product image
 
 
 
 
Aurrekontu Irekiak izeneko partaidetza ekimena amaitzen da, eta Gipuzkoako biztanleak 4.000 ekarpen baino gehiago bidali dituzte
 
 
 
Maiatzean eta ekainean zehar 2.500 pertsona baino gehiagok egin dituzte beren ekarpenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Herritaren Partaidetzarako Zuzendaritzak ezarritako bideen bidez.
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Partaidetzari buruzko Foru Araua berrikusteko partaidetza prozesua Gipuzkoako Batzar Nagusietara iritsi da
 
Ekimen horri esker, ekitaldi honetarako Partaidetzari buruzko Foru Arau egiaztatua edukiko du Gipuzkoak, guztion onurarako.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Erakunde arteko espazioak bere urteko programa onartu du
 
Lehenengo pausoak eman dira esperientziak, jardunbide egokiak eta elkarrekiko ikaskuntza trukatzeko, eta gobernantza irekiko eredu berrien aldeko apustua egiteko.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Aurrera doa Gipuzkoako lehenengo sektoreari buruzko hausnarketa partekatua
 
Lehen sektorearen barne daude premia ezberdinak dituzten eragile ugari, baina horiek guztiak erronka komunak dituzte: belaunaldi aldaketa, lurzoruaren kudeaketa, ustiaketa eta produktuen merkaturatzea.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Gipuzkoako foru Aldundiak, kontuak emateko betebeharra betez, erantzun txostena bidali die Aurrekontu Irekiak 2017 ekimenean parte hartu zuten pertsonei
 
Txosten horretan bildu dira iaz 1.547 gipuzkoarrek Aurrekontu Irekiak ekimenaren bidez modu irekian egindako ekarpenetako batzuk.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Euskal Etxebizitzako Behatokiak politika publikoak diseinatzeko partaidetza plataforma jarri du abian
 
IT tresnak garatu ditu etxebizitza politika publikoen baterako sorkuntza egiteko: politikarien, teknikari adituen eta herritarren arteko baterako partaidetzaren bidez.

Euskadi
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Adineko Pertsonen Kontseiluak sortu ditu Danimarkak bere udalerri guztietan.
 
Kasu honetan, Adineko Pertsonen Kontseiluei buruz ari gara. Danimarkako 98 udalerritan sortu dira kontseilu horiek eta Danske Ældreråd izena dute.

Danimarka 
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Partaidetzarako Liburu Zuria aurkeztu du Asturiasek
 
Liburu Zuri horrek 25 neurri bildu ditu Administrazio irekiagoa, herritarrengandik gertutasun handiagoa duena lortzeko, eta politika publikoak zehazteko orduan, herritarren eragina sustatzeko.

Asturias
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Hurrengo European Local Democracy Week astea urriaren 9 eta 15 bitarte izango da
 
Europako Kontseiluko 47 Estatu kideetako tokiko agintariei, elkarteei, herritarrei eta GKEei gonbitea luzatzen zaie erregistratu eta ekitaldi publikoak antolatzeko.

Europa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Euskara  
 
 
 
 
 
 
product image
 
 
 
 
La iniciativa participativa de Presupuestos Abiertos finaliza con más de 4.000 aportaciones de las vecinas y vecinos de Gipuzkoa
 
 
 
Durante el mes de mayo y junio, más de 2500 personas han transmitido sus aportaciones a través de los canales habilitados por la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
El proceso participativo para la revisión de la Norma Foral de Participación llega a las Juntas Generales de Gipuzkoa
 
Gracias a esta iniciativa, Gipuzkoa contará con una Norma Foral de Participación contrastada con la ciudadanía para este ejercicio, incidiendo en el beneficio de todas y todos.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
El Espacio Interinstitucional aprueba su programa anual
 
Son los primeros pasos en el intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizaje recíproco en relación a la participación ciudadana y la apuesta por nuevos modelos de gobernanza abierta.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
Avanza la reflexión compartida sobre el futuro del primer sector en Gipuzkoa
 
El primer sector integra multitud de agentes con necesidades diferentes y retos comunes, como es el cambio generacional, la gestión y explotación del suelo y la comercialización de productos.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa envía la memoria con las respuestas a todas las personas que participaron en los Presupuestos Abiertos 2017, cumpliendo con la rendición de cuentas
 
Este informe incorpora las aportaciones transmitidas por las 1.547 vecinas y vecinos que el pasado año transmitieron en abierto sus aportaciones a través de la iniciativa de Presupuestos Abiertos.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
El Observatorio Vasco de la Vivienda pone en marcha una plataforma de participación para el diseño de políticas públicas
 
Ha desarrollado herramientas TI para la co-creación de las políticas públicas de vivienda, desde la participación conjunta entre políticos, técnicos especializados y la ciudadanía en general. 

Euskadi
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
Dinamarca crea la figura de los Consejos de Personas Mayores en todos sus municipios
 
Hablamos de los Consejos de Personas Mayores, creados en cada uno de los 98 municipios de Dinamarca, y conocidos como Danske Ældreråd.

Dinamarca
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Asturias presenta el Libro Blanco de la Participación
 
Contiene 25 medidas para conseguir una Administración más abierta y cercana a la ciudadanía y promover que éste tenga una mayor influencia en la definición de las políticas públicas.

Asturias
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
La próxima European Local Democracy Week tendrá lugar entre el 9 y 15 de octubre
 
Se invita a las autoridades locales de todos los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, sus asociaciones, ciudadanos y ONGDs a registrarse y organizar actos públicos.

Europa
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritza
Dirección Foral de Participación Ciudadana

#partaidetza

partaidetza@gipuzkoa.eus
gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza
Tlfno. 943 112 111
 
Gipuzkoako Foru Aldundia | Diputación Foral de Gipuzkoa
 
 
 
 
 
 
 
printerest
twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
Harpidetza ezeztatzeko partaidetza@gipuzkoa.eus helbidera idatzi
Para cancelar la suscripción escriba a partaidetza@gipuzkoa.eus