Menu nagusira joan Eduki nagusira joan

berdintasuna

Berdintasunaren aldeko tokiko politiken sustapena

 

Lan ildo hau, berdintasun politikak sustatzeko helburuarekin, Gipuzkoako lurralde historikoko udal eta mankomunitateei begira sortutako programek osatzen dute.

Berdintasunerako Organoaren betebeharretako bat, bai 4/2005 Berdintasun Legearen 6. artikuluan ezartzen den bezala, bai eta 2/2015 Foru Arauaren 8. artikuluan ezartzen den moduan, Gipuzkoako tokiko administrazioetan berdintasun politikak sustatzea da.

Gauzak horrela, Gipuzkoaren parte diren udalen aniztasunari egokituko diren programak diseinatzea da xedea, betiere, emakume eta gizonen berdintasunerako politikak sustatzeko helburuarekin.

 • 10.000 biztanletik beherako udalerriei begira, Berdintasun arlorik ez duten udalentzat BERDINBIDEAN programa dago martxan 2010. urteaz geroztik.
 • Berdintasun arloa daukaten udalei begira, beren berdintasun teknikarien etengabeko prestakuntza eta kontrasterako langunea sortu zen modu iraunkorrean 2014. urteaz geroztik.
 • Udaletan berdintasun politikak sustatzeko diru laguntzak. Baliabide honen bidez, berdintasun arlo duten udalei berdintasun politikak indartzeko bultzada ematea da helburua.

2020-2022 urteetarako berdintasunaren aldeko tokiko politiken programak berritu egin dira.

 1. BERDINBIDEAN programa. Orain arte moduan, udal bakoitzari aholkularitza emateaz gain eta mintegi kolektiboekin trebakuntza eskaintzeaz gain, berrikuntza nagusia, 1.000 biztanletik beherako udalei egokitutako aholkularitza eta laguntza eskainiko duela da.
 2. Gipuzkoako berdintasunerako Langunea.  Teknikarien arteko elkarlana eta sarea indartzeaz gain, interlokuzio politikoaren konpromisoa jaso nahi da programaren fase berri honetan. Horrez gain, udalen eta foru aldundiko beste zenbait alorrekin prozesu mixtoak egitea aurreikusten da. Aurrekariak, Jaien inguruko hausnarketa partekatua izan zen, kultur teknikari eta berdintasun teknikariren artean, edota Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur. Nerabe eta Gazteria Zuzendaritzarekin, udaletako gazteria teknikariekin, eta Berdintasun teknikariekin egindakoa.
 3. Generoa prozeduretan programa. Programa berri honen helburua, udaletako idazkari teknikoekin genero ikuspegia prozedura administratiboetan txertatzea helburu duten gaikuntza prozesua egitea da.

2020ko urriaren 28an aurkeztu ziren hiru programak, honako ekitaldian.

Ongi-etorria:

Markel Olano, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Nagusia

Udalerrietako esperientziak:

1. Mahai ingurua: Berdintasunerako egitura egonkorrak dituzten udalerriak.

            Partaideak:

 • Maribi Joaristi, Oiartzungo Idazkaria
 • Karmele Gomez, Zumaiako Berdintasunerako teknikaria
 • Ane Beitia, Elgoibarko Alkatea

*Bideoa: Usurbileko esperientzia

2. Mahai ingurua: Berdintasunerako egiturarik ez dituzten 10.000 biztanletik beherako udalerriak.

Partaideak:

 • Pilar Legarra, Asteasuko Alkatea
 • Agurtzane Zelaia, Saiaz Mankomunitateko Lehendakaria
 • Tere Soto, Anoetako Kultur Teknikaria

*Bideoa: Zizurkileko esperientzia

Zerbitzuen aurkezpena eta hurrengo pausoak

Ana Agirre, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasunerako Organoaren Zerbitzuburua

Tokiko Politiken Sustapenerako Aholkularitza Zerbitzua

Saioaren laburpena eta agurra

Miren Elgarresta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasunerako Organoaren Zuzendaria

 

Ikusi saio osoa hemen:

 

 

 

 

Berdintasun teknikarien langunea

Gipuzkoako berdintasun teknikarien langunearen xedea da udaletako berdintasun politikak sustatzeko baliabide pertsonalak indartzea.

Langune honen bidez, etengabeko prestakuntza eskaintzen zaie lurraldeko berdintasun teknikariei, herrien arteko sinergiak hobetzen dira esperientzia trukatzeen bidez. Berdintasun politikak lurraldeko ikuspegia hartzen dute GFArekin lortzen den koordinazioaren bidez, eta bakoitzaren udal barruan eragiteko gaitasuna handitu egiten da.

Horrek guztiak, eragin oso positiboa du udalen berdintasun politiketan, berdintasun teknikariak baitira baliabide eraginkorrenak politika hauek sustatzeko. Horregatik, espazio iraunkor gisa mantentzen da 2014. urteaz geroztik.

Gai ezberdinak landu izan dira gune honetan: indarkeria matxistaren prebentzioa eta biktimei arreta hobetzea, emakumeen jabekuntza eta partaidetza sozio-politikoa, kultura aniztasunaren trataera eta emakumeen aniztasuna kontuan hartzeko estrategiak, eta abar luze bat.

Lan prozesu iraunkorrena izan da, genero mainstreaming (zeharkakotasuna) estrategia udaletan txertatzea, urteetan zehar mantendu den bakarra. Mainstreamingak, labur esanda, administrazioaren osotasunean genero ikuspegia txertatzea esan nahi du; hau da, administrazioaren prozedura arruntetan (ordezkaritzak aukeratzerako orduan, informazioaren trataeran, hizkuntzaren erabileran, aurrekontuetan, besteak beste) eta udal politika guztien diseinuan, planifikazioan, garapenean, jarraipenean eta ebaluaketan. Ez da soilik zuzendaritza guztietan eta politika mota guztietan kontuan hartzea, egiteko moduetan ere aldaketak eskatzen dituen estrategia da.

Berdinbidean

Berdinbidean programaren xedea da oraindik berdintasun arlorik ez duten Gipuzkoako 10.000 biztanletik beherako herrietan berdintasun politikak martxan jartzeko laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

Horretarako, programa hiru lan ardatzen inguruan egituratzen da:

 1. Udal bakoitzari aholkularitza eta laguntza ematea berdintasunerako politiken oinarrizko plangintza bat diseinatzeko.
 2. Hausnarketarako, prestakuntzarako eta elkar trukaketarako mintegi kolektiboak.
 3. Udalez udal eskainitako oinarrizko prestakuntza orokorra eta aholkularitza banakatua udal parte-hartzaileei.

Hauek izan dira ekindako lan ildoak:

 • Genero ikuspegia txertatzea administrazioaren prozedura administratibo arruntetan.
 • Gazteen artean indarkeria matxistaren prebentzioa lantzea.
 • Emakumeen ahalduntzea eta emakumeek gizartean parte hartzea.

Besterik:

Diru laguntzak

Diru laguntzei buruzko informazioa "Diru laguntzak" atalean ikus dezakezu.