GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN BIZIKLETEN BIDEEN UDAL SAREA GARATZERKO DIRULAGUNTZAK 2023. URTEKO DEIALDIA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN BIZIKLETEN BIDEEN UDAL SAREA GARATZERKO DIRULAGUNTZAK 2023. URTEKO DEIALDIA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN BIZIKLETEN BIDEEN UDAL SAREA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK 2023. URTEKO DEIALDIA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak, 2023ko martxoaren 16ko GAOean Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizikleten bideen udal sarea garatzeko dirulaguntza deialdia argitaratu du.

  • Entitate onuradunak: Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietako udal guztiek jaso ahal izango dituzte laguntza hauek.
  • Eskaerak aurkezteko epea: hilabete batekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.
  • Eskaerak eta erantsitako dokumentazioaren aurkezpena: bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez, “Dirulaguntza ataritik”