UDALENTZAKO DIRULAGUNTZAK (2023): BIZIKLETAK APARKATU, AUTOKONPONDU ETA PUZTEKO AZPIEGITURAK EROSI ETA INSTALATZEKO

UDALENTZAKO DIRULAGUNTZAK (2023): BIZIKLETAK APARKATU, AUTOKONPONDU ETA PUZTEKO AZPIEGITURAK EROSI ETA INSTALATZEKO

UDALENTZAKO DIRULAGUNTZAK (2023): BIZIKLETAK APARKATU, AUTOKONPONDU ETA PUZTEKO AZPIEGITURAK EROSI ETA INSTALATZEKO

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak, 2023ko otsailaren 22ko GAOean Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei bizikletak aparkatzeko, autokonpontzeko eta puzteko azpiegiturak erosteko eta instalatzeko dirulaguntzak argitaratu ditu.

Deialdi hau Diputatuen Kontseiluak 2022ko maiatzaren 24ko erabakiaren bidez onartutako oinarri arautzaileek arautzen dira (2022ko ekainaren 17ko 115 zenbakia duen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutakoak).

 Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

 Eskaerak eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez, “Dirulaguntza ataritik”