Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako ICO abalen laugarren zatia

Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako ICO abalen laugarren zatia

    • Autonomoak
    • Enpresak
    • Laguntzak
    • Estatua

20.000 milioi euro gehiago onartu dira

Ministro Kontseiluaren 2020ko maiatzaren 19ko Erabakiaren bidez, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako abal-lerroaren laugarren zatia martxan jartzea onartzen da, 20.000 milioi eurokoa. Kreditu Ofizialeko Institutuak kudeatuko du, eta haren onuradunak COVID-19ren ondorio ekonomikoen eragina jasandako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak izango direla ezartzen da.

 

Laugarren zati horretako abalak 2020ko irailaren 30era arte eskatu ahal izango dira. Epea luzatu ahal izango da, betiere EBko estatu-laguntzen araudiarekin bat etorriz, Ministroen Kontseiluaren erabakiz.