Atzealdea

JENDAURREKO IKUSKIZUNETAKO ARTISTEN LANGABEZIA PRESTAZIORAKO EZOHIKO SARBIDEA

Nori zuzendua: Kultura

JENDAURREKO IKUSKIZUNETAKO ARTISTEN LANGABEZIA PRESTAZIORAKO EZOHIKO SARBIDEA

Noiztik indarrean:

Erakunde publikoa SEPE

Laguntza motaPrestazioa

Laguntzaren eremua Estatua

Zer finantzatzen den Langabezia

COVID-19aren krisi sanitarioaren ondorioz ikuskizun publikoko lan jarduera egin ezin duten langileak, lan jarduera horrek eragin bazuen ikuskizun publikoko artista gisa Erregimen Orokorrean sartzea. Horiei onartuko zaie, 2020. ekitaldian lan egin ezin duten aldietarako, legezko langabezia egoeran egotea eta kotizazioko epe minimoa estalita edukitzea, behar bezala egiaztatzen badute, betiere jasotzen ez badute edo hautatu ez badute ohiko kotizatutakoen langabeziako prestazioa. Ezin dira egon kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko prozeduren eraginpean, zeinak COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak arautzen baititu.

Diruz lagundutako jarduerak eta kostuak

Eskaera maiatzaren 7aren ondorengo hamabost egun balioduneko epean aurkeztu beharko da, edo jardun ezin den egunetik aurrera. Prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera aitortuko da. 2020ko ekitaldian osasun krisiari ondorioz jarduerarik gabe emandako aldietan aitortuko da, legezko langabezia egoeraren aurreko urtean kotizatutako 20 eguneko gutxieneko aldia beteta badago. Langabezia prestazio horren iraupena Gizarte Segurantzan alta emanda egondako egunen araberakoa izango da, eta jarduera horretan legezko langabezia egoeraren aurreko urtean benetan emandako zerbitzuen araberakoa, eskala honen arabera: Kotizazio-aldia (egunetan) 20tik 54ra. Prestazio aldia 120 (egunetan) Kotizazio-aldia (egunetan) 553etik aurrera. Prestazio aldia 180 (egunetan)

Laguntzen zenbatekoa

Kontingentzia arruntengatik une bakoitzean indarrean dagoen gutxieneko kotizazio oinarriak eratuko du, Erregimen Orokorreko kotizazio-taldeen eskalako 7. taldeari dagokiona.

Bateragarritasuna

Ez

Minimis laguntza

Ez

Erlazionatutako informazioa