Eusko Jaurlaritza

Sailak - Ogasuna eta Ekonomia

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan jardun ekonomikoa fiskalizatzea
 2. Jaurlaritzaren epe ertainerako plangintza ekonomikoa
 3. Azterlan ekonomikoak, koiuntura eta aurreikuspen ekonomikoa.
 4. Eskualde-politika eta erkidegoko funtsak.
 5. Lehiaren defentsa.
 6. Finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak.
 7. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak.
 8. Zorpetzea, bermea ematea eta Euskadiko Diruzaintza Orokorraren araubidea.
 9. Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak.
 10. Kontzertu Ekonomikoaren, Estaturako Kupoa eta Lurralde Historikoen ekarpenak.
 11. Euskal Autonomia Erkidegoaren, Estatuko Administrazioaren eta bestelako lurralde-erakunde batzuen artean transferitzekoak diren eskumenak edo zerbitzuak baloratzea.
 12. Autonomia-erkidegoko zerga-administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboen erregimena.
 13. Ondarea.
 14. Kontratazioa
 15. Arrisku eta aseguruen kudeaketa.
 16. Komunikazioa eta komunikabideekiko harremanak, eta erakunde-harremanak izatea beste entitate, instituzio eta erakunde publikoekin, esaterako Eusko Legebiltzarrarekin, foru-aldundiekin, toki-administrazioarekin eta Jaurlaritzaren beste sailekin.

Sail honi atxikita daude:

 1. Euskal Estatistika Erakundea (EEE) eta Lehiaren Euskal Agintaritza administrazioko erakunde autonomiadunak;
 2. Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa;

Ekin lanari!