Ebaluazioa

 

2014-2020 aldirako Kohesio Politika aurreko aldietan baino gehiago bideratu beharko da emaitzetara, 2020rako Europa Estrategiaren helburuak lortzen gehiago laguntzeko. Hori dela eta, Funtsen arauketan, garrantzi handiagoa eman zaio programen diseinuari, lortu beharreko emaitzei dagokienez, eta estatu- eta eskualde-mailako ebaluazio-jarduerei. Horren bidez, programen emaitzak eta Europar Batasunaren helburuei egiten dieten ekarpena neurtu eta ezagutu nahi dira.

Euskadiko PO  EGEF ebaluazio plana

 

Helburu/emaitzen ebaluazioa, (2018)