COVID19ak eragindako egoerak motibatuta eta osasun-agintariek emandako aginduak betez, programan aldaketak izan daitezke. Agindu horien arabera, gerta daiteke aurreikusitako jardueren bat egitea ezinezkoa izatea. Kasu horretan, izena ematean ordaindutakoa itzuli egingo da. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du hartuko, inolako kasutan, parte-hartzaileari beste jarduera batean lekua emateko konpromisoa.

 

Kuotak eta txandak

Kuotak

7 eguneko txandak 

Kuota orokorra: 135€  

Kuotak progresiboak izango dira; 2020. urteko errenta-aitorpenaren araberakoak. Diru-sarreren araberako tarte batzuk finkatuko dira. Tarte horiek kalkulatzeko, parte-hartzaileen familia unitatearen Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren 2020ko ekitaldiko likidazio-oinarria 12 zatitan banatuko da. 

 

Honako hauek dira tarteak eta kuotak:

Hilabeteko sarrera-tarteak Kuota 7 egun
0 - 1.037,75 € 20 €
1.037,75 - 1.349,25 € 94 €
1.349,25 € - baino gehiago 135 €

 

Kuota murriztuak aplikatuko zaizkie: 

Familia ugariei eta gurasobakarrei: 7 egun 94 €   

Kategoria bereziko familia ugariei: 7 egun 67 € 

DBE edo GLLreb onuradunak edo kide guztiak langabezian dituzten familiak: 7 egun 20 €  

 

Txandak 

Txandak 3 taldetan banatzen dira: 7-8 urte, 9-11 urte eta 12-13 urte. Klik egin botoietan haiei buruzko informazioa ikusteko.