Kuotak eta txandak

Kuotak

7 eguneko txandak

 

Kuotak progresiboak izango dira; 2018.urteko Errenta Aitorpenaren araberakoak. Diru sarreren araberako tarte batzuk finkatuko dira. Tarteen kalkulua parte-hartzaileen familia unitatearen Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren 2018ko ekitaldiko likidazio oinarria zati 12 eginez aterako da. 

Finkatutako tarteak eta kuota:

Hilabeteko sarrera tarteak Kuota 7 egun
0 - 981,67 € 20 €
981,67 - 1.275,83 € 91 €
1.275,83 € baino gehiago 130 €

Kuota murriztuak aplikatuko zaizkie: 

Familia Ugariei eta gurasobakarrei: 7 egun 91 €   

Kategoria Bereziko Familia Ugariei: 7 egun 65 € 

DBE edo GLL onuradunak edo Kide guztiak langabezian dituzten familiak: 7 egun 20 €  

 

Txandak

Txandak 3 taldetan banatzen dira: 7-8 urte, 9-11 urte eta 12-13 urte. Klik egin botoietan haiei buruzko informazio ikusteko.