Kuotak eta txandak

Kuotak

7 eguneko txandak

 

Kuotak progresiboak izango dira; 2017.urteko Errenta Aitorpenaren araberakoak. Diru sarreren araberako tarte batzuk finkatuko dira. Tarteen kalkulua parte-hartzaileen familia unitatearen Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren 2017ko ekitaldiko likidazio oinarria zati 12 eginez aterako da. 

Finkatutako tarteak eta kuota:

Hilabeteko sarrera tarteak Kuota 7 egun
0 - 974,17 € 19 €
974,18 - 1.267,50 € 88 €
1.267,51 € baino gehiago 125 €

Kuota murriztuak aplikatuko zaizkie: 

Familia Ugariei eta gurasobakarrei: 7 egun 88 €   

Kategoria Bereziko Familia Ugariei: 7 egun 63 € 

DBE edo GLL onuradunak edo Kide guztiak langabezian dituzten familiak: 7 egun 19 €  

 

Txandak

Txandak 3 taldetan banatzen dira: 7-8 urte, 9-11 urte eta 12-13 urte. Klik egin botoietan haiei buruzko informazio ikusteko.