Kuotak eta txandak

Kuotak

7 eguneko txandak 

Kuotak progresiboak izango dira; 2019. urteko errenta-aitorpenaren araberakoak. Diru-sarreren araberako tarte batzuk finkatuko dira. Tarte horiek kalkulatzeko, parte-hartzaileen familia unitatearen Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren 2019ko ekitaldiko likidazio-oinarria 12 zatitan banatuko da. 

 

Honako hauek dira tarteak eta kuotak:

Hilabeteko sarrera-tarteak Kuota 7 egun
0 - 981,67 € 20 €
981,67 - 1.275,83 € 91 €
1.275,83 € baino gehiago 130 €

 

Kuota murriztuak aplikatuko zaizkie: 

Familia ugariei eta gurasobakarrei: 7 egun 91 €   

Kategoria bereziko familia ugariei: 7 egun 65 € 

DBE edo GLLreb onuradunak edo kide guztiak langabezian dituzten familiak: 7 egun 20 €  

 

Txandak 

Txandak 3 taldetan banatzen dira: 7-8 urte, 9-11 urte eta 12-13 urte. Klik egin botoietan haiei buruzko informazioa ikusteko.