Talentu-urritasuna eta -atxikipena: zer egin dezakete Europako enpresek?

Talentu-urritasuna eta -atxikipena: zer egin dezakete Europako enpresek?

Giza Baliabideen arduradunek adierazi dute enpresen % 62k zailtasunak dituela behar dituen profilak aurkitzeko. Gainera, erdiek uste dute beren zuzendaritza-taldea ez dela arazoaz jabetzen eta ez dagoela estrategiarik talentu-urritasun horri aurre egiteko.

-ren irudia
 Talentu-urritasuna eta -atxikipena: zer egin dezakete Europako enpresek?

Bestalde, enplegatuen % 46k lanpostuz aldatzeko asmoa du (datozen hamabi hilabeteetan), lan-giroaren estresa, egindako lanaren aitortza falta eta garapen profesionalerako aukera falta direla eta. Pertsonak atxikiko lituzketen faktoreak honako hauek dira: ordainsariaren eta aitortzaren hobekuntza, bai eta kontziliazioaren hobekuntza ere.