Ebaluazioa LHn: garatutako konpetentziak neurtzen ditu?

Ebaluazioa LHn: garatutako konpetentziak neurtzen ditu?

Cedefop-ek LHk Europan izango duen etorkizunari buruzko hirugarren txostena argitaratu du, LHko ebaluazio-sistemen inguruan, eta bi gairi buruzkoa:

-ren irudia
 Ebaluazioa LHn: garatutako konpetentziak neurtzen ditu?

-ebaluazio-sistemek ikasketa-planen helburuak eta erabilitako kualifikazio-arauak betetzean duten eragina.
-ebaluazio-sistemak gero eta konplexuagoak diren eskakizunetara egokitzea, zeharkako ezagutzei eta konpetentziei dagokienez.

Azken batean, baliagarriak al dira egungo ebaluazio-metodologiak eta lortutako ikaskuntzaren irudi baliozko eta erabilgarria ematen al dute? Lortutako emaitzen arabera, egindako ebaluazioek diseinatutako eta egindako ikaskuntzaren betetze-maila islatuko lukete, neurri batean behintzat.