Atzealdea

Etorkizuneko enplegua (EAE): pertsonen gaitasunak

Etorkizuneko enplegua (EAE): pertsonen gaitasunak

"Preparing the Basque Country (Spain) for the Future of Work" (ELGA) txostenaren arabera:

-ren irudia Etorkizuneko enplegua (EAE): pertsonen gaitasunak

-Covid-19 pandemiak kualifikazio txikiko enpleguari eta/edo jarduera zehatzei (inpaktu handiagoa) eragingo die.

-Bestalde, automatizazioaren eta telelanaren bizkortzeak lan-aukera berriak irekiko ditu.

-Hala ere, pertsonen prestakuntza-maila gero eta handiagoa izateak desorekak eduki ditzake eskaintzen den enpleguarekin.

-Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza nabarmentzen da pertsonen gaitasunak eta konpetentziak doitzeko aukera gisa.

-Eta enplegagarritasuna lortzera bideratutako estrategiak indartzea gomendatzen da, pertsonen gaitasunak hobeto erabiliz.