Atzealdea

Euskadik prestakuntza hobaridunean parte hartzen duten pertsonen % 20 galdu du

Euskadik prestakuntza hobaridunean parte hartzen duten pertsonen % 20 galdu du

2020an, 185.994 pertsonak ikasi zuten Euskadin hobaridun formakuntzan, atzerapen handia izanik 2019arekin alderatuta (-% 20,0 eta -46.388 pertsona); jaitsiera hau bat dator formakuntza-orduetan erregistratutakoarekin (-% 23,3 eta -840.435 ordu):

-ren irudia Euskadik prestakuntza hobaridunean parte hartzen duten pertsonen % 20 galdu du

- Emakumeen eta gizonen parte-hartzea murrizten da, baina emakumeena zertxobait gutxiago (-% 17,8 eta -% 21,6, hurrenez hurren).

- Jarduera-sektore guztietan egin du okerrera hobaridun prestakuntzako partaidetzak.

Aipatzekoa da industrian izandako atzerakada (-% 30,4), nabarmen eragiten baitu galera horren guztizkoan (% 45,4), pertsonen parte-hartzean  duen pisua gaindituz (% 25,9).

Beste zerbitzu batzuetan ere behera egin du parte-hartzeak (-% 15,9), baina prestakuntza jasotzen duten pertsonen erdia baino gehiago dira (% 52,6), erregistratutako atzerakadaren azpitik (% 39,8).

- Sektore guztietan handiagoa da ordu-kopuruan izandako beherakada parte-hartzean baino.