Atzealdea

Gipuzkoako bizitza osoan zeharreko ikaskuntzako adierazle gakoak, 2019

Gipuzkoako bizitza osoan zeharreko ikaskuntzako adierazle gakoak, 2019

Aurkezten den dokumentuak Gipuzkoako pertsona helduek 2019an bizitza osoan zehar ikaskuntzako jardueretan duten parte hartzearen inguruko adierazleak aurkezten ditu:

-ren irudia Gipuzkoako bizitza osoan zeharreko ikaskuntzako adierazle gakoak, 2019
  • Gipuzkoako biztanleria helduaren (25-74 urte) %40ak etengabeko ikaskuntzako jardueretan hartu du parte, emakumezkoek parte hartze altuagoa dutelarik (%41,7 eta %37,5; emakumeak eta gizonak).
  • Etengabeko ikaskuntza gutxitzen joaten da adinak gora egiten duen heinean. 25 eta 34 urte eta 35 eta 44 urte arteko biztanleriaren erdiak baino zerbait gehiagok ikasten du eta hamarretik batek 65-74 urte bitarteko pertsonen artean.
  • Ikasketa maila altuena duten pertsonak bizitza osoan zeharreko ikaskuntzan parte hartze tasa altuagoa dute: goi mailako ikasketak dituzten pertsonen %53,6ak ikasten du eta lehen mailako ikasketak dituzten pertsonen artean %16,4ak.

Datu hauek eta bizitza osoan zeharreko ikaskuntzan Gipuzkoako pertsona helduen parte hartzearen inguruko beste batzuk, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Orekako Departamentuaren “Gipuzkoako bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko adierazle gakoak, 2019” dokumentuan jasotzen dira.