Ikaskuntzan parte hartzea gero eta txikiagoa da pertsonen adinarekin

Ikaskuntzan parte hartzea gero eta txikiagoa da pertsonen adinarekin

Bizitzan zeharreko ikaskuntzan parte hartzea beheranzkoa da pertsonen adinarekin: emaitza hori baieztatuta dago kontsulta bakoitzean eta inguruko gizarteekin partekatzen da. 2022an berriro baieztatzen da: 25-34 urteko pertsonen % 56,9k ikasten du (azken urtean) eta % 15,9k zaharrenen taldean (65-74 urte).

-ren irudia
 Ikaskuntzan parte hartzea gero eta txikiagoa da pertsonen adinarekin

Emaitza horietan eragina du ikasteko motibazio nagusia profesionala izateak, eta edozein adinetarako lanbide-jarduna hobetzea eta/edo enplegu hobea lortzea aipatzen da ikasteko arrazoi nagusien artean. Adinak ere baldintzatzen ditu ikasteko oztopoak; izan ere, pertsona zaharrenen artean behera egiten dute motibazioak eta/edo ikasteko prestutasunak.

Emaitza hauek Gipuzkoako bizitza osoko ikasketari (ALTV-BOZI) buruzko Doks dokumentu serieko 88. txostenean jasotzen dira - Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Inguruneko Saila (GFA).