Atzealdea

Kultur hezkuntza eta irakaskuntza: emakumeak gehiengoak diren sektore bat

Kultur hezkuntza eta irakaskuntza: emakumeak gehiengoak diren sektore bat

Berriki, “Genero programak eta politikak” ikerketa argitaratu zen, hau da, EAEn sorkuntza eta industriaren ikuspegitik antzerkia, dantza, liburu eta musikaren arloan genero-desberdintasunaren egoera diagnostikoa.

-ren irudia Kultur hezkuntza eta irakaskuntza: emakumeak gehiengoak diren sektore bat

Ikaskuntza kulturalari dagokionez, genero desberdintasun nabariak daude, emakumeak gehiengoa dira kultur-arlo guztietan: dantzaren arloan ikasleriaren %93 emakumeak dira, eta arte-plastiko, musika eta diseinuan %70a baino gehiago dira.

 

Azkenik, musika irakaskuntzan, EAEko musika-irakaskuntza arautuetako ikasleen %56 emakumeak dira (Estatuko batez bestekoaren antzera, 55%). Aldiz, irakasleriari dagokionez, %51 emakumeak dira, Estatuko batez bestekoaren gainetik (40%).