Atzealdea Lanbide digitaletako genero-arrakala ezabatzeak 71.700 milioi € gehituko lizkioke Espainiako BPGari

Lanbide digitaletako genero-arrakala ezabatzeak 71.700 milioi € gehituko lizkioke Espainiako BPGari

ClosinGap klusterraren azken txostenak genero-arrakalak lan-merkatu digitalean duen aukera-kostua aztertzen du.

-ren irudia
 Lanbide digitaletako genero-arrakala ezabatzeak 71.700 milioi € gehituko lizkioke Espainiako BPGari

Genero-aldea hezkuntza-etapan hasten da -formakuntza aukeratzerakoan-, eta lan-merkatuan sartzearekin batera sendotzen da, lanbide digitalen esparruan emakumeen profilak oso gutxi ikusten direlako.

Ikerketako kalkuluen arabera, datozen hogeita hamar urteetan lanpostu digitalak % 2,9 haziko dira, 2,9 milioi enpleguraino. Eskari horri erantzun ahal izateko, sektoreko genero-aldea murriztea komenigarria litzateke, gaur egun hiru gizoneko emakume bat baitago.

Alde hori ezabatuko balitz, profil digitalen eskaintzaren eta eskariaren arteko oreka lortuko litzateke (2053), eta 71.700 milioi euro gehiago sortuko lirateke Espainiako ekonomiaren BPGan.