Gipuzkoa datuetan

Gipuzkoan bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren inguruan dagoen informazioa (datuak eta datu horiei lotutako dokumentuak) biltzen dira atal honetan.

Datuen analisiak aukera ematen ditu gaur egungo egoeraren berri izateko, izandako bilakaera zein izaten ari den azaltzeko, alderaketak egiteko, etorkizuneko joerak zeintzuk izango diren identifikatzeko…..Politika, estrategia, ekimen, programa eraldatzaileagoak garatzeko orientabideak eskaintzeko oinarrizko elementuak dira.

2011. urtetik aurrerako datuak jasotzen dira gune honetan.