Atzealdea

12 HA Osio eremuan Debako Arau Subsidiarioetako Aldaketaren Ingurumen Adierazpen Estrategikoa argitaratu da.

2019·04·09


12 HA Osio eremuan Debako Arau Subsidiarioetako Aldaketaren Ingurumen Adierazpen Estrategikoa argitaratu da.

 

12 HA Osio eremuan Debako Arau Subsidiarioetako Aldaketaren ingurumen gaineko ebaluazio estrategikoa egiteko prozeduraren barruan, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak Ingurumen Adierazpen Estrategikoa agiria egin du.

Adierazpenak plan orokorraren eta horren ebaluazioaren prozesuaren balioespena egiten ditu ingurumenaren ikuspuntutik, planaren hasierako onarpenetik sartu eta integratu diren aldaketak gehitu diren analisien bitartez eta Ingurumeneko Zuzendaritzak igorritako irismeneko dokumentuan adierazitako irizpideen barneratzearen arabera, zeintzuk era egokian egin diren.

Aldaketaren sartu behar diren neurrien artean badaude, besteak beste, eremuko jabari hidraulikoa, lurzoru kutsatuak eta kalitate akustikoa kontuan hartzea, eta eremuaren hirigintza garapenak eduki beharko dituela ingurumen eta paisaia aldetiko lehengoratze proiektua eta jasangarritasun energetikoari buruzko azterketa bat, eta baita ikuskapen programaren eta integratzeko neurrien bideragarritasun ekonomikoaren definizioa ere osatzea.

 

Dokumentazioa