San Mikolla auzoko Hiri-Lurzoruko eremu bati, AR.9 "Motric", eta S.R.1 San "Nikolas Burumendi" sektoreko eremu bati dagokien Mutrikuko Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

2023·05·23


San Mikolla auzoko Hiri-Lurzoruko eremu bati, AR.9 "Motric", eta S.R.1 San "Nikolas Burumendi" sektoreko eremu bati dagokien Mutrikuko Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

 

San Mikolla auzoko Hiri-Lurzoruko eremu bati, AR.9 "Motric", eta S.R.1 San "Nikolas Burumendi" sektoreko eremu bati dagokien Mutrikuko Arau Subsidiarioen Aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduren barruan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dagokion ingurumen-txosten estrategikoa egin du.

Txostenak ondorioztatzen du aldaketak ez duela ingurumen ebaluatzeko prozedura arrunta egin behar, zeren eta ez baitu eragin adierazgarririk sortuko ingurumenean, baldin eta bermatzen badu bere garapen eta ezarpenean ingurumen integrazioa hobetzeko ezarri diren baldintzak beteko dituela.

Dokumentazioa