Atzealdea

Anoetako A-1 «Erdialdea» areako hiri-antolamenduko Plan Bereziaren Ingurumen-Txosten Estrategikoa argitaratu da.

2021·10·06


Anoetako A-1 «Erdialdea» areako hiri-antolamenduko Plan Bereziaren Ingurumen-Txosten Estrategikoa argitaratu da.

 

Anoetako A-1 «erdialdea» areako hiri-antolamenduko Plan Bereziaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduraren barruan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dagokion ingurumen-txosten estrategikoa egin du.

Txostenak ondorioztatzen du planak ez duela ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura jarraitu behar ingurumenean eragin adierazgarririk sortzen ez duelako, beti ere ingurumen txosten estrategikoaren bigarren atalean ezarritako baldintzak betetzen badira.

 

Dokumentazioa