Atzealdea

Asteasuko AIU E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko hiri antolamenduko Plan Bereziaren Ingurumen-Txosten Estrategikoa argitaratu da.

2020·02·14


Asteasuko AIU E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko hiri antolamenduko Plan Bereziaren Ingurumen-Txosten Estrategikoa argitaratu da.

Asteasuko AIU E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko hiri antolamenduko Plan Bereziaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduraren barruan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dagokion ingurumen-txosten estrategikoa egin du.

 

Txostenak ondorioztatzen du planak ez duela ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura jarraitu behar ingurumenean eragin adierazgarririk sortzen ez duelako, beti ere planaren ingurumen integrazioa hobetzeko txostenak zehazten dituen berariazko baldintza zehatz batzuk kontuan hartzen baititu.

 

Dokumentazioa