Baromètres de la précarité énergétique et hydrique. Analyse et interprétation des résultats 2020

Meyer, S., Coene, J.

Baromètres de la précarité énergétique et hydrique. Analyse et interprétation des résultats 2020


Fondation Roi Baudouin, Bruselas, 2022, 77 p.

579222

Laburpena

Balduino Erregearen Fundazioak pobrezia energetikoaren barometroa argitaratzen du urtero, arazoa eta haren bilakaera objektibatu eta haren arrazoiak ulertzeko helburuarekin. Zortzigarren edizio honek 2020 urtea aztertzen du, besteak beste, COVID-19aren krisi soziosanitarioak, energiaren prezioen jaitsierak – gutxienez urteko lehen seihilekoan– eta tenperatura altuek — 2020ak dauka 1980tik erregistratutako urterik beroenaren errekorra, 2014koarekin batera— markatutako ezohiko urtea. Nolanahi ere, pandemiak erreferentziazko iturri estatistikoaren datuak biltzeko metodoak aldatu zituenez, 2020ko emaitzak ez dira aurreko urteetakoekin alderagarriak. Halaber, azpimarratzekoa da edizio honetan pobrezia energetiko egoeran dauden adingabeen azterketa espezifiko bat jasotzen dela.

Gako-hitzak

pobreza energética , coste , vivienda , datos estadísticos , exclusión social , precariedad , mujer , efectos , infancia , familia , personas mayores , nivel de ingresos , familias monoparentales , adolescentes , metodología , riesgo , condiciones , bélgica , etiología , hogares , covid , medicina

Dokumentura esteka Zerrendara itzuli