Planen Ingurumen-ebaluazioa

Berastegiko HAPOaren 3. Aldaketa egoitza eraikinak dituzten lurzoru urbanizaezinaeko lursailetan eranskinak ezartzeko