Atzealdea

Lurzoru Urbanizaezinean kokatutako nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenek bete beharreko baldintzak aldatzen dituen Orendaingo Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Sinplifikatuaren agiriak kontsultatzeko moduan daude ekarpenak egiteko.

2019·07·17


Lurzoru Urbanizaezinean kokatutako nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenek bete beharreko baldintzak aldatzen dituen Orendaingo Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Sinplifikatuaren agiriak kontsultatzeko moduan daude ekarpenak egiteko.

 

Orendaingo Udalak eskatuta, Lurzoru Urbanizaezinean kokatutako nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenek bete beharreko baldintzak aldatzen dituen Orendaingo Arau Subsidiarioen Aldaketaren ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren kontsulten eta jendaurreko informazioaren izapidea hasi du Ingurumen Zuzendaritza Orokorrak.

Hori dela eta, eskuragarri daude web orri honetan aldaketaren dokumentazioa eta dagokion ingurumen agiri estrategikoa,  herri administrazioek,  publiko interesdunak eta publiko orokorrak irakurri ahal izateko eta komenigarri iruditzen zaizkien ingurumen arloko iradokizun eta ekarpenak aurkezteko.

Iradokizun eta ekarpenak aurkezteko 45 eguneko epea egongo da.

 

Dokumentazioa