Trantsizio Energetikorako diru laguntzak

 

Diru laguntzen bi ildo daude:

-Udalei eta beste erakunde publiko batzuei zuzendua, energia berriztagarrien erabilera sustatzeko, bai eta energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko ere.

-Energia-komunitate berriak eratzeko eta, sortu ondoren, hauen kudeaketa errazteko, bai eta eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioetan inbertsioak egiteko ere zuzenduta dena.

2006. urteaz geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak energia berriztagarrien erabilera zein aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa toki mailan  bultzatzeko hainbat jarduketa lagundu ditu diruz; aurrena, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak bultzatzeko laguntza programaren bitartez, eta 2013. urteaz geroztik, berriz, laguntza programa espezifiko baten bitartez. Laguntza horien onuradunak izan dira Gipuzkoako Lurralde Historiko udalak, udal erakunde autonomoak, mankomunitateak eta sektore publikoko erakundeen partaidetza duten udalerriko edo eskualdeko merkataritza sozietateak.

Deialdia urtez urte egiten da eta eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

Informazio gehiago

Oinarri arautzaileak eta Deialdia

Diru Laguntzak emateko Foru Agindua

 

Diru-laguntza horien helburua da Gipuzkoako Lurralde Historikoan energia-komunitate berriak eratzea eta, eratu ondoren, eguneroko kudeaketa erraztea, bai eta eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioetan inbertitzea ere.

Edozein erakundek edo pertsona juridikok, bai publiko zen pribatuk, jaso ahal izango ditu laguntza hauek, baldin eta egoitza soziala eta fiskala Gipuzkoan badute eta behar bezala eratuta badago. Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen proiektu teknikoak idazteko eta gauzatzeko diru-laguntzen eskaeren kasuan, bai eta martxan dagoen energia-komunitate baten kudeaketan laguntzarekin eta haren jarraipena egitearekin lotutako jarduketetarako diru-laguntzen eskabideen kasuan ere, eskatzailea energia-komunitate gisa eratuta egotea eskatuko diru-laguntzaren eskaera egiten den unean.

Dirulaguntza horien ondorietarako, onuraduna energia-komunitatea bat dela joko da, baldin eta elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzko ekainaren 5eko 2019/944 (EB) Zuzentarauan ezarritako baldintzak betetzen dituenean energia-komunitate herritarrentzat hau da:

-Borondatezko parte-hartze irekian oinarritzen da, eta bazkideak edo kideak diren pertsona fisikoek, tokiko agintariek (udalerriak barne) edo enpresa txikiek kontrolatzen dute.

-Honen helburu nagusia da ingurumen-onurak, onura ekonomikoak edo sozialak eskaintzea kideei edo bazkideei edo jarduera garatzen duten udalerriari, errentagarritasun finantzarioa sortzea baino gehiago.

-Sorkuntzan parte hartzen du, iturri berriztagarrietatik eratorritakoa barne, bere kideei edo bazkideei banaketan, horniduran,  kontsumoan, agregazian, energia biltegiratzean, eraginkortasun energetikoko zerbitzuak ematean edo ibilgailu elektrikoak edo beste zerbitzu energetiko batzuk kargatzeko zerbitzuak ematean.

Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

Informazio gehiago

Oinarri arautzaileak eta deialdia

Diru laguntzak emateko Foru Agindua.