Sariak

Lehiaketan 3 sari kategoria ezartzen dira puntuazio handiena lortzen duten hiru udalerrientzat.
- 40.000 €-ko 1. saria
- 20.000 €-ko 2. saria
- 10.000 €-ko 3. saria

 

Udalek lehiaketan aurreikusitako sariak eskuratzeko aukera izango dute, ez, ordea, lehiaketan parte hartzen duten familiek.  Familiek, zozketa bidez, parte hartzeagatik aintzatespena jasotzeko aukera izango dute. Laster definituko dira partehartzaileek jaso ahalko dituzten sariak.


Parte hartzen duten familiek, planteatutako galdetegiei eta erronkei erantzun ahala, puntuak pilatuko dituzte.


Familiek metatutako puntuak dagokien udalerriaren mailan multzokatuko dira, alta formalizatzeko unean adierazitako bizileku-udalerriaren arabera.

 

Puntuazio altuena lortzen duten hiru udalerriek eskuratuko dituzte lehiaketan aurreikusitako sari ekonomikoak.


Sari horien helburua udalek klima-aldaketa arintzeko eta/edo horretara egokitzeko proiektuetan inbertitu ahal izatea da.


Bestalde, parte hartzen duten familiak aintzatestea aurreikusten da. Hauek honela aintzatetsiko dira:

1) Puntuaziorik handiena lortu eta 1., 2. eta 3. saria jaso duten udalerrietako familiak.
Alde batetik, udalerri bakoitzean puntuaziorik handiena lortu duten 3 familiak aintzatetsiko dira, eta, bestetik, zozketa bidez, beste hiru familia sarituko dira (bat udalerri bakoitzeko).

 

2) Zozketa bidez, 1000 puntuak gainditu dituzten parte-hartzaile guztien artean 3 familia  aintzatetsiko dira. Zozketatik kanpo geratuko dira aurreko atalean adierazitakoaren arabera aitortu direnak.

 

Aintzatetsitako familiek aukera-sorta baten artean hautatu ahal izango dute saria, hala nola: beren etxebizitzaren energia-auditoria bat; bizikleta bat; ibilgailu elektriko bat egun batzuetan gidatzea; tokiko produktuak eta produktu ekologikoak kontsumitzeko bonuak; tokiko kontsumo-taldeetan parte hartzea; ehun-material jasangarrirako bonoa; etxean hondakinak prebenitzeko kita eta natura behatzeko materiala.

 

Sariak lehiaketa amaitu ondoren emango dira.