BIR-SOR-TU

Egitasmoaren izena : BIR-SOR-TU

Eragilea : Emaús Gizarte Fundazioa

Telefonoa
943 36 75 34
Kontaktua
Alberto Gaston

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Ikus-arteak

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Gizarte zientziak
Matematika
Euskara
Natur zientziak
Plastika
Zein balio sustatzen ditu
ekonomia zirkularra, hondakinen kudeaketa, ingurumenarekiko kontzientzia hartzea, lankidetza, erantzukizuna, genero berdintasuna eta inklusioa.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Oinarrizko Lanbide Heziketako zein mailara edo zein adinera dago zuzendua: DBH eta Lanbide Heziketako ikasleei zuzendua (12 eta 16 urte artean)
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
30-40 IKASLE
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:

Zerga Oinarri 900,86 €
BEZa 21% 189,18 €
Guztira 1.090,04 €

Zer dago barne: 
Materiala, hezkuntza teknikaria, sormen teknikaria, material pedagogikoa.

Jardueraren deskribapena:

Birsortu proiektu pedagogiko, kultural eta jasangarria da, eta esperimentazioaren bidez ikaskuntza sustatzea du helburu. BIRSORTU-birziklatzeko sormen-tailerra BIRSORTU proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horren helburua da sare-lanean oinarritutako esperientzia pedagogikoak inplementatuz, Gipuzkoako lurraldea ekonomia zirkularraren esparruan erreferente izan zedin laguntzea. Horretarako, eta REMIDA sormenezko berrerabiltzeko Zentroetan oinarrituta, hezkuntza, kultura- eta gizarte-prozesu bat bultzatzea proposatzen da, eta hezkuntza-komunitatearen esku jartzea industria sektorean baztertutako materialak, ikerketan eta esperimentazioan oinarritutako pedagogia-sektore bat sustatzeko. Aldi berean, ekonomia zirkularreko prozesu bat bultzatzen da, material hauek berriz balioan jarriz eta bizitza luzatuz. 

Berrerabiltzeko prestatzeko prozesu baten ondoren Gipuzkoako ehuneko hainbat enpresak sortutako hondakinak (zura, papera, metala, plastikoa, oihala, haria, etab.) Donostiako BIRSORTU zentroan biltzen dira, ikastetxeen eskura jartzeko, ondoren material didaktiko gisa erabil ditzaten. BIRSORTU-birziklatzeko 
sormen-tailerra bat dator ikastetxeen proposamen pedagogikoarekin; izan ere, hondakinak erabiltzean, jasangarritasuna eta beste arazo konplexuago batzuk (adib., klima-aldaketa) lantzeko aukera ematen da, ikuspegi praktiko batetik.

Sormena garatzeko eta eskuragarri dauden materialei ahalik eta etekin handiena ateratzeko, ikasleei tailerrak eskainiko zaizkie. Tailer horiek ordubete iraungo dute, eta Donostian gaitutako BIRSORTU espazioan edo ikastetxean bertan eman ahal izango dira, DBH eta Lanbide Heziketako irakasleen beharretara egokituta 
(hizkuntza, edukiak, materiala, espazioa).

Emaus Gizarte Fundazioko hezkuntzateknikariaren ardura da materiala kudeatzea, ikastetxearekiko komunikazioa eta tailerreko logistika. 25 urte baino gehiagoko esperientzia duen Gipuzkoako artisauen Elkarteak (Gabiltza) emango du tailerra, gazteei zuzendutako partaidetzako tailerrak burutzen dituen erakunde bat da, eskuekin burutzen den lana barneratzeko eta esperimentatzeko eta sormena lantzeko.

Prozesu honen bidez kontsumo arduratsua eta ekonomia zirkularra sustatu nahi dira Gipuzkoako ikastetxeetan eta enpresetan, eredu pedagogikoa hezkuntza parte-hartzailearen eredurantz aldatzen ari den une honetan, eta enpresa asko hondakinen kudeaketaren erronkan lanean ari diren une honetan, beren jarduera ekonomia zirkularrak eskaintzen duen aukera eraldatzailera bideratuz.

Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:

Iraupena: 1 ordu Lekua: Emaús Gizarte Fundazioko Faktoryko Birsortu espazioan (Mundaiz bidea 6, 20012, Donostia, Gipuzkoa) edo ikastetxean bertan.

Deskribapena: Sormenezko eraldaketarako tailerra, berrerabiltzea eta ekonomia zirkularrari buruz kontzientzia sortzeko tresna gisa, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko praktika modura. 

Sormenezko birziklatzeko tailer hau DBHko eta Lanbide Heziketako irakasleek lantzea interesgarritzat jotzen dituzten edukietara egokituko litzateke. Eskuhartzearen oinarritzat ekonomia zirkularra hartuta, tailer horien helburua ikasleen sormena garatzea da, eskura dauden materialei ahalik eta etekin handiena ateraz 

Materiala: Jarduera burutzeko beharrezkoa den materiala erakundeak emango du. Ikastetxeek euren materialak/soberakinak ekartzeko aukera izango dute tailerra burutzeko, horrela nahi izanez gero. Baldintzak: Ikastetxeek BIRSORTU gunean edo ikastetxean bertan egin ahal izango dute tailerra, horretarako data aldez aurretik adostu beharko da.

Jarduerari buruzko txostena:

Birsortu- birziklatzeko sormen-tailerraren helburua gazteei zuzendutako hezkuntza-, kultura[1]eta gizarte-prozesua bultzatzea da. REMIDA sormenezko berrerabiltzeko-zentroetan oinarrituta, industriak baztertutako materialak (zura, papera, metala, plastikoa, oihala, haria, etab.) nerabeen esku jartzea proposatzen da, ikerketan eta esperimentazioan oinarri[1]tutako eredu pedagogikoa sustatzeko. Horrela, gazteek duten ikertzeko eta esperimentatzeko 
berezko nahia sustatzen da, sormena landuz, eta, aldi berean, ekonomia zirkularreko prozesu bat bultzatzen da, material horien bizitza berriz balioan jarriz eta luzatuz. BIRSORTU proiektuak Gipuzkoako eraldaketa sozial eta ekonomikorako lurraldeko eragileen dinamizazio-prozesuak aktibatu nahi ditu, eredu pedagogikoa trantsizioan dagoen une honetan, ekonomia eredu zirkularragoatara aldatzearekin bat etorriz. 

Bizi dugun klima-larrialdiaren ondorioz, premiazkoa da eredu ekonomiko lineal batetik eredu zirkular batera igarotzea, eta, horretarako, ezinbestekoa da gizartea osatzen duten eragile guztien lankidetza. Administrazio publikoak, eragile ekonomikoak, gizarte-sektorea, hezkuntza-komunitatea, kultura-eragileak; guztiok egin behar dugu ekarpena, gure errealitateeta[1]tik abiatuta, garapen jasangarria sustatzeko eta arazoaren parte izatetik konponbidearen 
parte izatera pasatzeko. Tailer honen helburua gazteak ahalduntzea da, kontuan hartuta C02 emisioen dezelerazioan eragin erabakigarria izan dezakeen azken belaunaldia dela, itzulerarik gabeko egoerara iritsi aurretik. Horretaz konbentzituta, proposamen honen helburua ikasleek Gipuzkoako industrietako hondakinekin zuzenean lan egitea da, kontsumo arduratsuarekin zuzenean eta zeharka lotutako edukiak barneratuz. Tailer honen bidez, ekonomia zirkularrari buruzko kontzientzia piztu nahi da, prebentzioaren eta berrerabiltzearen kultura sustatuz. Horretarako, gogoeta aztertu, barneratu, eztabaidatu eta sustatzen da, 
hondakinak murrizteko irtenbideak elkarrekin bilatzeko, metodologia parte-hartzaile aktibo eta esperimentalen bidez. Forma, tamaina eta egitura desberdinak dituzten industria-hondakinekin lan egitean, enpresek une horretan dituzten soberakinen baldintzapean, ikasleek baldintzatzaile horietara egokitu beharko dute 
material horiek eraldatzeko orduan, horrela arazoaren izaera holistikoa hautemanez eta gazteen autonomia sustatuz.Lehentasuna emango zaie karga edagogiko 
handiena duten hondakinei, eta produktuaren erabilgarritasunaren arabera kalkulatuko da (ezaugarri sentsorialak, didaktikoak etab.), bai eta ikasgeletan eragina izan dezaketen osagaien arabera ere (plastikoa, ehungintza, egurra, etab.). Osagai nagusia plastikoa duten elementuek itsas ekosisteman plastikoak sortzen duen arazoaren inguruan hausnartzeko aukera emango dute, eta ehunen kasuan, berriz, Eskaintza honek hainbat gizarte-balio zeharka lantzea du helburu. 

Proiektuaren ezaugarriengatik landuko diren gai zuzenenak ingurumenarekiko errespetua eta zaintza dira, etxeko eta merkataritzako hondakin asimilagarriei 
dagokienez dagoen benetako arazoaz sentsibilizatzen baititu. Proiektu honen helburua gazteak ahalduntzea da, irtenbide bat bilatzeko maila indibidual eta kolektiboan.

Zeharka, inklusioa landu nahi da, ikastetxe bakoitzaren beharretara eta DBHn eta Lanbide Heziketan landu nahi diren curriculum-ikasgaietara egokitutako partaidetza-tailer bat sortzean. Tailerra euskaraz emango da, eta gaztelaniaz egin ahal izango da ikastetxeak hala eskatuz gero. Behar bereziak izanez gero, partaidetza ekitatiboa eta kolektiboa sustatuko da. 

Tailerrean, planteatutako jarduerek ez dituzte rol markatuak izango, eta generoak baldintzatutako rol-banaketa saihesten saiatuko dira. Gurekin batera lan egingo duten enpresek (hodiak, zur-zatiak, oihalak, botoiak...) baztertutako materialak askotarikoak direnez, eta Gabiltza elkarte profesionala osatzen duten 
artisau-diziplinak askotarikoak direnez, landu daitezkeen curriculum-ikasgaiak asko dira.

Curriculum formalari dagokionez, gaur egun ikastetxeetan indarrean dagoen OINARRIZKO HEZKUNTZAREN CURRICULUMAREN hirugarren zatitik atera dira (236/2015 Dekretuaren II. eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea) tailerrarekin zuzenean eta zeharka landuko liratekeen helburuak eta dukiak.Hirugarren zatia: derrigorrezko bigarren hezkuntzaren curriculumaren planteamendu espezifikoa:
1.1.1 ataleko 1. eta 2. helburuak. 
Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako edukiak (19).
5.1.1 ataleko 5. eta 8. helburuak.
5.1.2.2 ataleko 1. multzoko Jarrerak eta balioak puntuko 2.a eta 3.a.
5.1.2.2 ataleko 2. multzoko B ataleko 11,13., 15. eta 16. puntuak.
5.1.2.3 ataleko 1. multzoko Jarrerak eta balioak puntuko 6.a, 12.a eta 13.a.
5.1.2.4 ataleko portaerak eta balioak 1 B multzotik 1 eta 12 puntuak.
6.1.1 ataleko 3., 4., 5. eta 8. helburuak.
6.1.2.2 ataleko 2.multzoko hizkuntza artistikoen baliabideak eta konbentzioak puntuko 3.a eta 4.a.
6.1.2.2 ataleko 3.multzoko sormen-prozesu, teknika eta formak puntuko 7.a eta 19.a.
6.1.2.4 ataleko 3. multzoko sormen-prozesu,teknika eta formak puntuko 11.a eta 2.a.

Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala

Reuse: altzariak eraldatzeko eta berrerabiltzeko tailerrak Irunen, herritarrak kontsumo arduratsuaren inguruan sentsibilizatzeko eta, aldi berean, gazteen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. 

Ikastaroa jostea, konpontzea eta berrerabiltzea, dena hastea da. Ikastaroetan, UPcycling objektuak lortzeko berriz manufakturatu daitezkeen hondakinen hiru korronte landuko dira, hau da, sortu ziren lehen erabilera horretarako hobetu daitezkeen objektuak, horiek birziklatuz. Hauek dira frakzioak: altzariak dekorazio-altzariak), ehunak (arropa eta osagarriak) eta TEEHak (tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak). Laborategi gisa planteatzen dira, alderdi ludikoan, jolasaren bidez ikasten sisteman oinarrituta eta objektuen bizi-zikloari buruz hausnartzen; DIWO proposamen kolektiboak eta kolaboratiboak esperimentatuz “egizu beste pertsona batzuekin”, “Doitwith Others”. Sormenean, alternatiba jasangarrietan, berrerabilpenean eta ingurumenaren zaintzan interesa duen edonori zuzenduta, kontsumo sozial eta arduratsuak bultzatuta.

Prestakuntza-tailerrak (gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden kolektiboentzat), Hobetuz-en bidez (Etengabeko Lanbide Heziketarako Euskal Fundazioa), eta Emaúseko zentroetan bertan (Irun, Arrasate eta Donostia).

GABILTZAREN IBILBIDE PROFESIONALA

Prestakuntzaren arloan Gabiltza egon den 25 urteetan hitzaldiak, espezializazio- eta hastapen-ikastaroak eman dituzte, artisautza[1]topaketak eta -jardunaldiak egin dira, eta erakustaldiak egin dira Gipuzkoako hainbat lekutan, bere jarduera eremuan. Hainbat adibide:Artisaualdia –Artisautza jardunaldiak Ordizian-10 edizio Irungo Artisau Aretoa Ficoban-9 edizio Donostiako merkatari-azoketan parte-hartze ugari – 2000 urtetik aurrera  Zentroaren beharren arabera, tailer 
pertsonalizatuak emango dira. Horretarako, parte-hartzaile hauen laguntza izango dugu: 

  • Kromosoma Tailerra (Alberto eta Eva)
  • Mai KyK (Mireia Segura)
  • Idoia Larrañaga, kaligrafoa
  • Marisa Egaña
  • Aparte (Arantxa Pascual)
  • Betiarte (Karlos Irazu)
  • Hazi ta hezi (Jenny Cruz
  • Ucar Bitxiak (Juanjo Ucar)