MUGA IMAGINARIOAK

Egitasmoaren izena : MUGA IMAGINARIOAK

Eragilea : Ventana a la Diversidad

Telefonoa
618333617
Kontaktua
Guillermo Maceiras Gómez

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Ikusentzunezkoak

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Gizarte zientziak
Teknologia
Etika
Plastika
Zein balio sustatzen ditu
Identitate kulturalarekiko eta sexualarekiko errespetua, sexismorik eta arrazakeriarik gabe.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
Guztiak
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
Gela bat (bi taldetan banatuta)
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:

2.577,88 € (BEZa salbuetsita)

Jardueraren deskribapena:
Elkarlaneko sormenaren esperientzia Muga Imaginarioak elkarsorkuntzako transmedia tailerren multzo interkonektatu bat da. Tailer horiek kultura-artekotasunean, sormenean eta lankidetzan oinarritutako hezkuntza-komunitatearen agerpena oztopatzen dute, eta arteak aurreiritziak desegiteko eta aniztasunean bizikidetza elikatzeko duen boterea adierazten dute.
 
Lankidetzazko arte digitalaren ikuspegia erabiliz, Muga Imaginarioen metodologiek gazteen irudimena aktibatuko dute, eta ideia berritzaileak proposatuko dituzte bizikidetzarako, kultura-aniztasunarekiko estimaziorako eta, azken batean, bake-kultura sustatzeko loturak sustatzeko.
Muga Imaginarioen helburua haur eta gazte kulturanitzak elkarlanaren bidez konektatzea da, artearen bidez elkarrekin hitz egin dezaten eta elkarbizitzaren aldeko balio kulturalen elkar aitorpenean eta truke positiboan oinarritutako harremanak eraiki ditzaten.
 
Helburu hori lortzeko,EAEko Hezkuntza Curriculumean jasotako oinarrizko gaitasunak garatzen lagunduko duten hainbat estrategia antolatu dira:
 
Komunikaziorako gaitasuna. Inklusioa eta eleaniztasuna landuko dira, gizarte-erabileraren bidez, talde sortzaileetako lan-testuinguruetan. Euskaraz lan egingo da komunikazio-hizkuntza gisa, eta bilïngüe Euskera Castellano aukera emango da, hala behar izanez gero. Aldi berean, taldean dauden gainerako hizkuntzak integratu eta estimulatuko dira.
 
Teknologiarako gaitasuna. Kultura- eta sexu-identitatea errespetatzen duen eta sexismorik eta arrazismorik gabeko alfabetatze multimediatikoan sakonduko da. Lan hori egiteko, baliabide teknologikoetarako sarbidetik baliabide horien kontrolera igaroko da. Sareak partaide bakoitzaren kultur sustraiei dagozkien diskurtso, ikuspegi eta adierazpen estiloak dituzten sorkuntzekin aberastea da helburua; ikus-entzunezko subiranotasuna eta kultur askatasuna bezalako kontzeptuen bidez
 
Gaitasun sozial eta zibikoa, balio humanistak lantzen dituzten curriculum-ikasgaiekin lankidetzan (balio etikoak, jarduera ekintzailea eta filosofia), hala nola aniztasunarekiko eta giza eskubideekiko errespetua.
 
Gaitasun artistikoa, batez ere hezkuntza plastikoa, bisuala eta ikus-entzunezkoa, ikuspegi digital transmedia batetik.
 
Merezi duen beste balio erantsi handi bat da elkarrekin lotuta egongo direla sorkuntza horiek: Gipuzkoan parte hartzen duten ikastetxeetako ikasle parte-hartzaileak konektatuz eta, gure VEDI erkidegoaren bidez, baita beste haur eta gazte batzuekin ere, planetako hainbat lekutan.
Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:
 
Ikasle bakoitzeko irakastorduak 15 izango dira.
 
Esperientzia hori garatzeko baldintzak erabat egokitzen dira ikastetxe bakoitzaren errealitatera. Ez da beharrezkoa baliabide espezifikorik izatea, Aniztasunerako leihoak berak emango baititu jarduerak behar bezala ezartzeko behar diren ekipoak eta materialak. Nolanahi ere, ikastetxeak duen edozein ekipamendu – Informatika-gelak, erabilera anitzeko espazioak, etab. –, zuzendaritzak egokitzat jotzen badu, tailerren prozesuan integratu ahal izango da.

Aurrez zehaztu bezala, Kutxa Magikoaren tailerra ikasgelaren barruan egiten da erabat, eskola-orduetan; beraz, ikastetxe bakoitzaren behar, irakasgai eta ordutegi espezifikoetara egokitu ahal izango da.
 
Bestalde, Dualidades tailerra ere % 80an egingo da eskola-orduetan eta ikastetxearen barruan. Zentrotik irten beharko dugun une bakarra film laburren eduki batzuk filmatzea izango da. Aukeratutako gaiaren arabera, parte hartzaileek erabakitzen dituzten bizikidetza-espazioak, auzoko dendak edo beste leku batzuk filmatuko dira.
 
Hasiera batean, ez da garraio-premiarik egongo; izan ere, ikastetxe horretara eta hura kokatzen den auzo edo biztanleriara (auzo-harremanak) joaten diren pertsonen eguneroko bizitza irudikatzea da helburua.
 
Salbuespenezko kasuetan, dagokion atalean deskribatutako VEDI metodologiari jarraituz, edozein premia logistiko, hala nola garraioa edo eskola-ordutegitik kanpoko ordutegia, erakunde arteko koordinazioan eztabaidatuko da eta erabaki egokiena hartuko da.
Jarduerari buruzko txostena:

Jardueraren alderdi artistiko kulturalari buruzko txostena.

Adostasuna dago baieztapen honetan: bakean eta giza duintasunean oinarritutako gizartea, non bizikidetza harmoniatsua dagoen, giza eskubideen errespetuan oinarritutako gizartea da. Hala ere, azken urteotan, sistema demokratiko sendoak dituzten herrialdeetan ere, ikusezinak diren muga berriak agertu dira, gizarte-taldeak beren sustrai kulturalengatik zatitu, estigmatizatu eta kriminalizatu ere egiten dituztenak.

Sarritan, bizi garen "krisi" eta "mehatxu globalen" garaiak aitzakiatzat hartuz, betirako eraitsi uste genituen harresiak berriro altxatu dira. Komunikabideek panorama mehatxagarria erakusten digute, "Kanpokoekiko" irudi estereotipatua sortzen duena. Batzuetan, gure bizilaguna "persona non grata" bihurtzen da bere familia beste arraza batekoa, beste herrialde batekoa edo beste erlijio batekoa delako. Haztegi horretan sortzen da arrazakeria eta xenofobia migratzaileekiko, errefuxiatuekiko eta kultura-talde desberdinekiko, hala nola ijitoen komunitatearekiko, azken mendeetan gure gizartearen parte izan baitira.

Bizikidetza baketsua lortzeko, gizarte bateko talde guztien kultura-eskubideak eta adierazpen artistikoa bermatu egin behar dira.

​Kultura-eskubideak kulturaren demokratizazioa bermatu nahi duten eskubide guztiak dira, sarbide unibertsaletik hasi eta herritar guztien kultura-bizitzan parte-hartze aktiboa izateraino. Hau da, kultura-adierazpen guztiak estimatu, errespetatu, sustatu eta ordezkatu behar dira kultura-bizitza publikoan, eta hori da PNUDek kultura-askatasun gisa definitzen duena. Kultura-aniztasuna aberastasun- eta aurrerapen-iturri gisa aintzatesten laguntzeak pertsonak desberdintasunekiko errespetuzkoagoak izatera bultzatzen du, bizikidetzan oinarritutako balioetan oinarritutako bizibidea eraikitzera irekiz.

Baina pertsonok esanahia sortu behar dugu, gure berehalako errealitateari zentzua eman, askotariko kultura-ondare hori aintzat hartu eta errespetatu ahal izateko. Lurralde berean elkarrekin bizi diren kultur taldeei beren diskurtso-prozesuak egiten laguntzeko moduak aurki ditzakegu, bai eta ondorio egokiagoak ere. Hori egiteko, hainbat kultura eta iritzi dituzten pertsonen arteko istorioak, imajinatuak eta elkarlanean garatuak eraiki daitezke, horien barruan ikuspuntu askotarako topagune bat sortzeko.

Elkarlanaren bidez istorioak sortuz, gure nortasun kolektiboa moldatzen duen eta gizaki gisa dugun asmoarekin lotzen gaituen elkar ulertzearen oinarriak eraikitzen ditugu. Gatazkak konpontzeko ikuspegi narratiboek lagundu egiten diete gizarte multikulturalei talde bakoitzaren "egiarekiko" kezka alde batera uzten, denbora batez aurreiritzietatik kanpo mantenduz eta beren historia besteen istorioekin nola lotzen den aztertuz. Horrela, artea eta sormena kulturalki inklusiboa den eskaera-tresna gisa ikus daitezke.

Gaur egungo narratibaren tresna nagusietako bat elkarlaneko arte digitala da, identitate kulturala adierazteko, jakintzak transmititzeko eta gaur egungo gizartean berritzeko gaitasuna duten praktika tradizionalak berrbisitatzeko modu gisa. Hala, kultura-eskubideak erabiliz –Bizitza artistikoan parte hartuz eta kultura-nortasuna adieraziz–, aurrera egin daiteke arriskuan dauden kolektiboen giza eskubideak errespetatzeko eskaeretan, eta aniztasuna aintzat hartuko duten eta gizarte multikulturaletan bizikidetza sustatuko duten publiko berrien sorrera sustatu.

 

Jardueraren esparru pedagogikoari buruzko txostena

 

Elkarrekin ikasten beste mundu posible bat sortzen

 

Gaur egungo gizartean, askotan "ezagutzarena eta informazioarena" bezala definitzen dena, gero eta konplexuagoa eta askotarikoagoa baita, aldaketa handiak sartzen dira prestakuntza-ereduetan. Ikuspegi horretatik, ezagutza "konstruktu" itxi gisa ulertzen bada ere, gizartea eraldatzeko hezkuntzak ikaskuntza malgua bultzatu behar du, baina irizpide fidagarri eta justifikatuek araututa, eta ezagutza prozesu eraikitzaile, sortzaile eta kolaboratibo gisa planteatuta.

 

Vedi pedagogia, beraz, post-konstruktibismoaren barruan sar daitezkeen hainbat eskolatan inspiratzen da, zehazki sormenaren pedagogian eta kooperatiba-gelan. Bere oinarri teorikoak Vigotskyren Constructivismo Social, Johnson anaien interdependentzia Positiboa, Ausubelen Ikaskuntza Garrantzitsua, Kennedy eta Eberharten Enjambres Inteligentzia eta Gardnerren Adimen Anizkoitzen Teoria bezalako lanetan oinarritzen dira.

Horiek eta ikuspegi pedagogiko eta soziologiko askok erakutsi dute elkarlaneko ikaskuntzaren testuinguruetan subjektuak banako gaitasunen batura baino errendimendu-maila handiagoa lortzen duela; hori sinergia gisa defini daiteke (talde-lan baten errendimendua osagaien banakako errendimenduen batura baino handiagoa da). Era berean, ikaskuntza sortzaileak ezagutza eta gaitasunen garapena eta aplikazio-prozesuak pribilegiatzen ditu.

Elkarrekin ikastea artea eta sormena aniztasunean, tolerantzian eta ekitatean oinarritutako bizikidetzaren aldeko gizarte-eraldaketarako tresna gisa erabiltzeko moduei buruzko eztabaidarako eta hausnarketa-ekintzarako espazio bat sortzean oinarritzen da. Baterako ikaskuntzaren balioa hezitzailea, soziala eta kulturala da, baina zati horien batura baino gehiago da. Horrelako prozesuek norbanakoaren talentua, lidergoa eta autonomia sustatzen dituzte, baina baita talde-lana eta guztien ongiaren ideia ere.

Elkarrekin sortzea ikasitakoa dinamizatzeko modurik onena dela ulertzen dugu. Gazteek taldean zehazten ari diren irtenbide posibleei ideiak eta balio erantsia emango dien artea elkarlanean sortzeko duten gaitasuna sustatzen du, artearen eta komunikazioaren bidez beren azken errealitateari eragiten dioten gizarte-arazo zehatzei erreferentzia eginez.

Parte hartzen duten gazteek inguruan duten mundua sormenez pentsatzen eta status quoa zalantzan jartzen ikasten dute. Ekimen honek, beraz, erakutsi nahi du gizartea eraldatzeko konpromisoa nola artikulatu behar den kulturen arteko komunikaziorako espazio dinamikoen bidez; horrela, ondare sinboliko eta sortzaile hori aktibatzea da gaurko gakoa biharko gizarteentzat.

Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala
Aniztasuna sustatzeko leihoa 2014an sortu zen proiektu gisa, UNESCOren Kultura Sustatzeko Nazioarteko Funtsak hautatutako 9 ideietako bat izan ondoren, munduko bazter guztietatik jasotako 7.000 proposamen baino gehiagoren artean. Nahiz eta hasiera batean proiektuaren oinarria dibertsitatean oinarritutako bizikidetza lantzea izan, ikus-entzunezkoen bidez, planetako 4 lekutan (Guatemala, Peru, Euskadi eta Indonesia); lehenengo urtean bakarrik, gure proposamena 40 kultur taldetara baino gehiagotara hedatzeko gai izan ginen, hamar bat herrialdetan.

Hasierako arrakasta horren ondoren, jatorrizko proiektuaren atzean zegoen euskal eta galiziar profesionalen talde txikia, eta erabaki genuen elkarte gisa ezartzea Gipuzkoan 2016. urtearen hasieran. Mende honetako krisi ekonomiko eta sozialik okerrenetako baten erdian irabazteko asmorik gabe ekiteko zoratuta egon behar genuen, batzuetan pentsatzen genuen, baina gai izan gara elkarbizitzaren eta ingurumenaren alde lan egiten jarraitzeko, artearen eta sormenaren bidez.
 
Gipuzkoako Foru Aldundiko lankidetza-zuzendaritzaren laguntzari esker, kulturartekotasuna, ingurumena eta GIHak sustatzeko proiektuak abian jartzen hasi ginen, lankidetzako sormenaren bidez planetako hainbat eskualdetan, Gipuzkoan beti oin bat mantentzen genuen bitartean. Berriro ere mugarri garrantzitsu bat ezarri genuen, Iberiar penintsula osoko lehen GKEa izan baitzen UNESCOren Kultur Aniztasunaren aldeko Nazioarteko Funtsaren laguntza lortzen 2018an. Gero, gure metodologia Genevan aurkeztera gonbidatu gintuzten, Nazio Batuen Giza Eskubideen 42. Kontseiluan...

Eta, berriz ere, Zibilizazioen arteko Aliantzaren bidez, Nazio Batuen Kultura arteko Berrikuntzarako Sarietako bat eman ziguten 2019ko abenduan.

Gaur egun, 4 kontinentetako 18 herrialdetan -arte digitalaren eta sormenaren bitartez- 200 kultura baino gehiagoko haurrekin eta gazteekin lan egin ondoren, gure sustraiak Gipuzkoako dozenaka hiribildutan sartzen jarraitzen dugu, hala nola Errenterian, Oiartzunen, Irunen, Getarian, Zumaian, Donostian... gaztelekuak, ikastetxeak,