Atzealdea

Fundación ARKEOLAN

Fundación ARKEOLAN

@oiassomuseoa: Harresia - El muro - Limes

Herria: Irún

Web orria: www.oiasso.com

E-posta: agoenaga@irun.org

Gaia: Museoak

@oiassomuseoa: Harresia - El muro - Limes

Oiasso museoen egitasmo globala abian jarri du ikerketa bokalari gain, gizarte bokazio argia daukana. La concepto de la HARRESIO hemos proponer y importantes que la limes-aren Arkeologia y historia ikusputua gaur egun herrialdeko errealitatearekin; etorkinek mugatuta dute sarrera nahiz eta bere jatorria babesgabe tokiak izan, non bizirik irautea mirari bat den. Proiektu honen erreferentzia garrantzitsuena Adrianoren harrasia izango da, zeinaren aztarnak Britainia Handiko Haundiko iparraldean dauden.

Oiasso museoak proiektu global bat jarri du abian, ikertzeko bokazio sendoa izateaz gain, gizarte-bokazio argia duena. Harresiaren kontzeptua lantzea planteatzen du, limes erromatarraren bertsio arkeologiko eta historikoa eta leku behartsuetatik datozenen sarrera mugatzen duten mugen egungo errealitatea batuz, non bizirautea benetako miraria izan daitekeen. Proiektu honen erreferentzia arkeologiko garrantzitsuena Hadrianoren Harresia izango da, honen hondakinak Britainia Handiko iparraldean aurkitzen direlarik.