Atzealdea

Gorputzaldiak

Egitasmoaren izena : Gorputzaldiak

Eragilea : Adierak Dantza eta Hezkuntza Elkartea

Telefonoa
660187142
Kontaktua
Amaia Navascues Alberdi

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Dantza

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Gizarte zientziak
Euskara
Musika
Gorputz hezkuntza
Etika
Plastika
Zein balio sustatzen ditu
Norberaren eta besteen gorputzarekiko errespetua. Bizikidetza. Lankidetza. Autoezagutza. Emozioen kudeaketa. Komunikazioa.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
Guztiak
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
Gela bat
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:

250 € (BEZ barne) saio bakoitzeko

8 saio aukeratzeko dago, 1h eta 30 minutukoak

Jardueraren deskribapena:
Gorputzaldiak DBH proiektu artistiko-hezitzailea da, eta dantza proposatzen du Hezkuntza Formalaren curriculumean tresna pedagogiko gisa, gaitasun fisiko eta motorren, kognitibo komunikatiboen, sozialen eta afektiboen garapen integrala lantzeko. Ekimen hau Gorputzaldiak proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horren helburua da ikuspegi nagusia gorputzean jarriko duen ikaskuntza sustatzea, mugimenduaren esperientziaren eta pertsonen arteko interakzioaren bitartez.
 
Gorputzaldiak DBH...
... gorputzak presentzia handiagoa izatea ikasgeletan...
... ikaskuntzarako eskuragarritasuna sortzea...
... pentsamendu dibergentea sustatzea...
... ezarritako inertziak haustea...
... gorputzak agente aktibo eta sortzaile bihurtzen direla...
... ongizate fisiko/mental/emozional handiagoaren kontzientzia hartzea...
... mugitzeko modua aldatzea, ikusteko modua aldatzeko...
 
Jarduerak gorputzean oinarritutako tresnak eskaini nahi ditu, ikasgeletan gertatzen diren
ikaskuntza-prozesuak gauzatzen lagun diezaieten. Hainbat gai aztertzeko tailer bat da, (ordu
bat eta erdikoa) gorputzak entzuten, aktibatzen eta horiek ikaskuntza-prozesuetan modu
integratuagoan eta errespetatuagoan parte har dezaten lagunduko diena.
 
Gorputzaldiak DBH taldeak honako gai hauek proposatzen ditu:
 
31. Saioa: ENPATIA
2. Saioa: KONFIANTZA
3. Saioa: INTEGRAZIOA
4. Saioa: ASERTIBITATEA
5. Saioa: AUTOKONTZIENTZIA
6. Saioa: ELLARRERAGINA
7. Saioa: ARRETA
8. Saioa: EMOZIOAK
 
 
Bigarren Hezkuntzako kidegoen mugiezintasun-egoera orokorrari gaur egungo hezkuntza-egoera gehitu behar zaio, COVID19k eragindako osasun-krisiaren ondoriozkoa, non gazteenentzako adierazpen-, hausnarketa- eta sorkuntza-espazioak (gorputzarekin eta mugimenduarekin lotutakoak barne) oso mugatuak izan diren. Horregatik, uste dugu beharrezkoa dela egoera horri berariaz erantzutea, eta ikasteko eta sortzeko espazioak eskaintzea ikasleei, protagonismo handiagoa emanez ikaskuntza-prozesuetan. Gainera, nerabezaroan gorputza aldaketa handietan murgilduta dago, fisiologiarekin, identitateekin eta autopertzepzioarekin, komunikazioarekin, emozioekin eta autoestimuarekin lotuta. Neurozientziak dioenari jarraituz, gorputza eta mugimendua, zentzumenak eta emozioak ezinbestekoak dira ikaskuntza modu esanguratsuan gerta dadin.
 
 
Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:
Areto zabala eta musika-ekipoa.
Jarduerari buruzko txostena:
Dantza, obren ekoizpenetik haratago, norbanakoaren hezkuntza eta garapen integral eta
harmonikorako tresna izan daiteke.
 
Dantza adierazpen-, ezagutza-, harreman- eta pentsamendu-bide bat da, denbora-, espazio-, ekintza- eta sormen-osagaietan oinarrituta munduarekiko elkarrekintzan gorputz sentibera sustatzen duena.
 
Dantza, mugimendu librearen eta jolasaren bidez, adierazpen-eramaila eta besteekin
elkartzeko leku gisa enfokatzen da. Dantza tresna pedagogiko gisa hartuta, barne- eta
kanpo-mundua aztertu, ulertu eta ezagutu dezakegu, gorputzaren bidez. Gure ustez,
gorputza modu desberdinetan, aktiboagoetan eta ingurunearekin elkarreraginean
erabiltzea, gaur egun, irakatsi eta ikasteko prozesuan egon behar da, modu integralean.
 
Horrela, Gorputzaldiak esperientziaren bidezko ikaskuntzara bideratuta dago, eta gorputza
da gure tresna, ez bakarrik alderdi fisikotik, baita psikologikotik, sozialetik eta emozionaletik
ere.
 
Dantza praktikatuz proposatzen dugun material honen bidez gaitasun sozioafektiboak
garatzen lagundu nahi da.
 
Horiek autoezagutza, norberarengan eta besteengan konfiantza izatea, gatazkak
konpontzea, pertsonen arteko harremanak hobetzea, komunikazio asertiboa... errazten
dute. Era berean, autokontzientzia-egoerak sustatzen dituzte, gainerakoekin enpatizatzea, erabaki arduratsuak hartzea edo arrisku-jokabideak saihestea ahalbidetzen digutenak, besteak beste. Horrelako trebetasunak ez dira sortzetikoak, ikasi eta garatu egiten dira, eta, giza garapenaren dimentsio oro bezala, eboluzionatzen ari dira denboran zehar. Horregatik, ezin dira batera irakatsi edo garatu; aitzitik, adimen-trebetasunek bezala, estimulazio etengabea behar dute, garapen handiagoko etapetarantz eboluzionatzen joateko.
 
Arlo pedagogikoa
 
Dantzak ahalmen handia du ikasteko modu kooperatibo gisa. Dantza-geletan gertatzen diren dinamika askok ikaskuntza kooperatiboaren oinarri diren printzipioak jasotzen dituzte, hala nola begirada desberdinen arteko trukea, berdinen arteko komunikazioa, rol-aldaketak, ideien eta ezagutzen baterako eraikuntza edo talde-balorazioak. Ikaskuntza kooperatiboa irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren pertsonalizazioan, ikasleen autonomian eta ikaskuntzaren egituraketan oinarritzen da, ezagutza berdinen arteko lankidetzatik abiatuta eraiki dadin.
 
Horrela, parte-hartze aktiboa, bakoitzaren aukerekiko konfiantza, desberdintasunen
begirada inklusiboa eta talde-kohesioa sustatzen dira. Tresna pedagogiko horrek gaitasun sozioafektiboak garatzen laguntzen du neurri handi batean, autoestimua, malgutasuna, asertibitatea, enpatia edo integrazioa garatzeko aukera ematen baitu, besteak beste.
Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala
Adierak Dantza eta Hezkuntza Elkartea
Adierak irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta dantza eta hezkuntzaren artean hibridoak
diren proiektuak sustatzeko plataforma izan nahi du. Gaur egun arte, Gorputzaldiak
proiektua bultzatzeaz eta kudeatzeaz arduratu da. Lan-taldea dantzako profesionalek
osatzen dute, guztiak emakumeak, eta dantzaren hainbat arlotan ezagutza zabala dute:
AMAIA NAVASCUES, ANA REMIRO, MAIDER URRUTIA, OIHANE ESPUÑEZ Y MARTA ORTEGA.
Era berean, taldeak hezkuntzaren eta dantzaren eremuko hainbat eragileren lankidetza
estua du.