ZINEMA IKASGELAN

Egitasmoaren izena : ZINEMA IKASGELAN

Eragilea : IKERTZE KULTUR TALDEA

Telefonoa
665466223
Kontaktua
Jon Santamaria

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Ikusentzunezkoak

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Gizarte zientziak
Matematika
Euskara
Ingelesa
Zein balio sustatzen ditu
Bizikidetza, talde-kohesioa, genero-berdintasuna, inklusioa, besteen eta norberaren ideiekiko errespetua, norberaren ideiak argudiatzen eta defendatzen ikastea.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
Guztiak
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
Gela bat (bi talde banatuan)
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:
3441€ (BEZa barne)
Jardueraren deskribapena:

5 orduko hiru saio, 2 irakasleekin.

Zinemaren oinarriak ikasten dira Lumière anaiei eta Alice Guy lengoaia zinematografikoaren asmatzaileari egindako omenaldi baten bidez, "Ideiatik pantailara" eta eskola-eremuan egin daitekeen ariketa zinematografiko baten esperientzia praktikoa eginez.


Edukia:

 1. Planoa, angeluak eta kamera-mugimenduak ezagutzea.
 2. Argazkigintzaren eta zinemaren arteko aldea ulertzea. Mugitzen ari den irudia.
 3. Mugimendua nola gertatzen den ulertzea: Erretiniar pertzepzioa.
 4. Zinemaren historiako lehen filma, lehen komikoa eta beldurrezko lehena ikustea.
 5. Film bat filmatzeko protokoloa ikastea eta lanpostuen nozioa izatea.
 6. Gauden espazioaren argiztapenean, planoan, angeluetan eta espazio horretako pertsonaien mugimenduan sakontzea.
 7. Lumière anaiek eta Alice Guy filmatzen zituzten mikropelikulak egitea.
Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:

Tailer honek bi aukera eskaintzen ditu:

 

 1. Modu presentziala: modalitate honetan, proposatutako ariketa zinematografikoak egiteko, lantalde bakoitzeko espazio bat behar da. Espazioa edozein ikasgela izan daiteke, jolastokia, gimnasioa, etab. Kamera- eta soinu-baliabide teknikoei dagokienez, Ikertzek ematen ditu. Aukera hori erraz aplika daiteke ikastetxearentzat; izan ere, edozein espaziotan egin daiteke, eskola-esparruaren barruan edo kanpoan, talde eta une bakoitzaren behar espezifikoetara egokituta.
 2. On-line modua: on-line modalitatea aukeratuz gero, baliabideak ikasle bakoitzaren egoerara egokituko ditugu. Horretarako, ordenagailu bat beharko dugu klasea jarraitzeko eta azken bideoa editatzeko, baita bakoitzak eskura duen grabazio-bide bat ere. Kamera bat izango da egokiena, baina mugikorra ere erabil daiteke.
Jarduerari buruzko txostena:

Alderdi artistikoa.

Zinemaren historiako kontzeptuak landuko dira, hizkuntza zinematografikoaren sortzaileak ezagutuz eta ariketa praktikoak eginez, zinemaren hastapenetan erabiltzen zituzten teknikak birsortuz.
Zeharka, lehen hurbilketa bat landuko da ikus-entzunezko narratibara, ikasleek beraiek bideoz egingo dituzten bi istorio txiki sortuz. Era berean, argazkigintzako kontzeptuak landuko dira istorio horiek grabatzerakoan, bai eta bideoa muntatu edo editatzerakoan ere.
Jarduera oso bat da, aurreprodukziotik hasi eta erreferente historikoek laguntzen duten ikus-entzunezko lan baten postprodukzioraino iristen dena.

Kultur alderdia; gizarte-balioak lantzea. Ikertze kultura-elkartetik, gure lana kultura- eta gizarte-balioetan oinarritzen da;

 • Artea, adierazpide gisa: hizkuntza artistikoek ahozko edo idatzizko komunikazioaz gain beste komunikazio-modu batzuk eskaintzeko aukera ematen digute. Sormena, errespetua, iraunkortasuna, sentsibilizazioa, pazientzia, antolaketa eta esperimentazio bidezko ikaskuntza bezalako balioak praktika artistikoaren berezkoak dira, eta, beraz, baita sorkuntzaren esperientziaren barrukoak ere.
 • Parte-hartzea: parte hartzeak gure eskubideak eta betebeharrak gauzatzea esan nahi du. Komunitate baten parte garela sentitzea. Komunitate horrek aintzat hartzen gaitu, eta ekarpena egin dezakegu – Eta egin behar dugu –, indibidualtasunetik kolektibora eta kolektibotik pertsonalera. Parte hartze aktibo batean heztearen aldeko apustua egiten dugu, gauzak aldatzeko eta hobetzeko — ahalduntze-, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-prozesu gisa —, norberaren ideiak eta iritziak azaltzearen garrantziaz ohartzeko, eta, horrela, kontzientzia demokratiko parte-hartzailea eta bizikidetza ona ereiteko.
 • Genero-berdintasuna: genero-ikuspegia funtsezko ardatza da gure jardueran, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna agerikoa den eta guretzat ondorio basatiak dituen gizarte batean. Genero-ikuspegia kontuan hartzen dugu gure proiektuen fase guztietan. Gure helburua da estrategiak bilatzea emakumeak ahalduntzeko, behar duten lekua emateko, historian zehar aintzatesteko eta ikusgarritasuna emateko, haien lanak, pentsamenduak, lorpenak, sariak eta abar erakutsiz. Ikertzen, desgaitasuna duten pertsonekin taldea egitearen aldeko apustua egiten dugu. Sustatu
 • Benetako inklusioa, coworking modu gisa, horrela, elkarrekiko ikaskuntzan gaitasunak nola ikusarazten diren erakusteko. Gure metodologia: kontuz, errespetuz, elkarrizketan eta egitekoan oinarrituta; izan ere, badakigu benetako ikaskuntza-prozesua lortzen dela pertsonak eta haiek osatzen dituzten taldeak beren ondorioetara iristen direnean. Elkarrizketan, entzute aktiboan, argudiaketan, norberaren eta/edo birformulatutako iritzien azalpenean ezagutza eraikitzen delako. Izan ere, praktikak ohitura sortzen du, eta horretan sortzen dira eguneroko egoerak. Horiek konpontzen ikasten badugu (elkarrizketa ikertzailea, eraikitzailea eta ordenatua erabiliz), bizikidetza on baterako beharrezkoak diren trebetasunak entrenatzen ariko gara.

 

Arlo pedagogikoari buruzko txostena. 
Proiektuaren helburu nagusiak bi helburu ditu: zinema arte gisa ikusten ikastea eta balioetan heztea. Ikuspegi orokor horretatik abiatuta, gure hezkuntza-proposamena baloreak lantzera bideratzen dugu, garapen pertsonalaren eta besteekiko jokabidearen eta bizikidetzaren funtsezko printzipio bihur daitezen, bai eta bizitzan zehar norbera aberasteko iturri izan daitezen ere. Eskubideen adierazpenetan jasotzen diren balio unibertsalez gain, zinema eginez ikasleek jarrerak, trebetasun sozioemozionalak eta hainbat alderdi etiko eta zibiko ere lantzen dituzte; elementu horiek, oro har, funtsezko konstelazioa osatzen dute pertsona gizartean erabat garatzeko. Horrela,

 

Lantzen ari garen jarduerari lotutako helburuak honako hauek dira:

 • Elkarlanerako eta lankidetzarako gune bat sortzea, non bizikidetza ona sustatuko den eta eguneroko gatazkak konpontzeko estrategiak landuko diren.
 • Mugimenduan dauden irudiak osatzen dituzten oinarrizko elementu formalak aztertzea.
 • Hizkuntza zinematografikoa modu kritikoan sortu eta irakurtzeko erabiltzea,
 • Nork bere buruaz eta arte zinematografikoarekin berezko dituen balioak hausnartzea eta deskubritzea: talde-lana, iraunkortasuna, itxaroteko gaitasuna, irudimena eta sentsibilitatea.
 • Adierazpen- eta komunikazio-funtzioak egiaztatzea, jarduera praktiko bat eginez eta ikus-entzunezko lan bat eginez.

• Forma erreala eta/edo Eta ikasleekin lotutako helburuak: edo beste pertsona batzuekin harremanetan jartzea talde-jardueretan malgutasunez eta erantzukizunez parte hartuz, elkarrizketa, errespetua, lankidetza eta komunikazioa bultzatuz, gizarterako eta herritartasunerako gaitasunaren garapena bultzatuz: rol desberdinen arteko lan kooperatiboa: zuzendaria, aktoreak, atrezzoa, soinua, bakoitzaren protagonismoa errespetatuz eta lanpostu horiek errotoriodunak izatea, edo irudiak modu kritikoan behatzea, hautematea, ulertzea eta interpretatzea. Bere ezaugarri plastiko, estetiko eta funtzionalekiko sentsibilitatea sustatzea, eta arte- eta kultura-gaitasuna eta mundu fisikoaren ezagutzarako eta elkarrekintzarako gaitasuna eskuratzen laguntzea, edo balio kultural eta estetikoak balioetsi, baloratu eta errespetatzea, edukiak identifikatuz eta interpretatuz, kultura-aniztasunaren parte gisa ulertzeko. Horrela, jarrera eraikitzailearen errespetua, kontserbazioa eta sustapena sustatzen dira, eta, horrela, gaitasun artistiko eta kulturalaz jabetzen laguntzen da, edo sormenez adierazten, lengoaia plastikoaren eta ikusizko hizkuntzaren tresnen bidez, eta horiek beste ezagutza-eremu batzuekin lotzen jakitea. Horrela, informazioaren tratamendurako gaitasuna eta hizkuntza-komunikazioaren gaitasuna bereganatzea azpimarratzen da, edo ikus-entzunezko hizkuntza emozioak eta sentimenduak, bizipenak eta ideiak irudikatzeko erabiltzea, pertsonen arteko komunikazioan, gogoeta kritikoan eta errespetuan laguntzen baitute eta, horregatik, pertsonaren garapena errazten baitu. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala

 

Zinemarekin lotutako prestakuntza-jarduerak, Ikertze 2007-2020k egindakoak:
https://ikertze.org/
Ikertze "zinema ikasgelan" programa egiten ari da 2007az geroztik Donostiako, Hondarribiko, Irungo, Zarauzko hainbat ikastetxetan (Summa-Belén, San José, Hirubide BHI, Ama Guadalupekoa, Errenteria, etab.), Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Irakasletzako ikasleekin.

 

 • "Zinema Ikasgelan": lehen Hezkuntza. Zinema bera arte-objektu gisa deskubritzeko programa, bitarteko didaktiko eta hezitzaile gisa proposatuz. Parte-hartzaileek kalitate zinematografiko handiko filmak ikusi eta zinemaren baliabide teknikoak ezagutuko dituzte. (2013 ‐ 20)
 • "Zinea Ikasgelan (bigarren Hezkuntza)": lehen eta Bigarren Hezkuntza. Film labur bat egiteko programa, errealizazio prozesu osoan aktiboki parte hartuz: gidoia idaztea, filmaketa prestatzea, filmatzea, edizioa eta sonorizazioa. (2013 ‐ 20)
 • "Zine tailerra": hainbat kolektiborekin: adingabeak harrera-etxeetan, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak (Why Not Fundazioa). Zinema bera arte-objektu gisa deskubritzeko programa, bitarteko didaktiko eta hezitzaile gisa proposatuz. Parte-hartzaileek kalitate zinematografiko handiko filmak ikusi eta zinemaren baliabide teknikoak ezagutu eta arakatuko dituzte, film labur bat sortuz. (2013 ‐ 20)
 • Film laburren TALLER-LEHIAKETA SADE enpresarekin lankidetzan, "Etxebegiak" izenekoa, film labur bat egiteko unitate didaktikoekin. http://sadecine.com/es/etxebegiak/
 • Programa CECADI: desgaitasuna duten pertsonentzako ikus-entzunezko trebakuntzako prestakuntza-programa egitea (2017-2019). 2019ko urrian jarri zen abian desgaitasuna duten pertsonentzako ikus-entzunezko gaikuntza-zentroaren lehen ikastaroa, Ikertzek sortutako prestakuntza-programa honekin. Ikastaroak 7 hilabeteko iraupena du, eta bi hilabeteko praktikak egingo dira enpresetan. Proiektu berritzailea da, eta oso harrera positiboa izaten ari da, bai hezkuntzan, bai zineman.
 • Adimen urritasuna eta urritasun fisikoa duten pertsonentzako zine ikastaroa Atzegirekin elkarlanean: zine ikastaro praktikoa. Ariketa zinematografikoak egiten ditugu eta taldeko pertsonen errealitateari lotutako film labur bat filmatzen dugu.
 • Irakasleei "zinema ikasgelan" egiteko prestakuntza eta aholkularitza ematea: irakasleekin prestakuntza eta jarraipena egitea, eskolan "zinema ikasgelan" programa inplementatzeko, zinemaren bidez bizikidetza lantzeko. Urteko jarduera; 2012-2018. "Zine eta kirol tailerra": 12 eta 14 urte bitarteko nerabeentzako gazte programa, Gazteen Elkartearentzako zine tailerra: uda eta zinea programaren barruan (2012).
 • Film labur bat filmatzea, hura egiteko behar diren urrats guztiak ikasiz: gidoiaren idazketa, filmaketa, edizioa eta sonorizazioa. (2010-12)
 • Ikasteko espazioak zentro terapeutikoetan. Patologia psikiatrikoek eragindako jokabide-arazoak dituzten gazteekin zinema bitarteko terapeutiko gisa lantzea da helburua. (2010-12)