Landa bideak seinaleak

Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritzaren Plana Gipuzkoako baserrietan garatzen diren jarduerak seinaleztatzeari buruzko irizpidea bateratzekoa.

Seinaleztapen egokia jartzearen arrazoia:

Gipuzkoako baserrietan garatzen diren merkataritza-intereseko nekazaritza eta abeltzaintza jarduera gehienak landa esparruan sakabanatutako ustiategi txikitan egiten dira. Kasu batzuetan bezeroentzat ez da erraza ustiategien kokapena aurkitzea, zeren eta, bigarren mailako errepide sarean sarrera asko baitaude.

Alderdi hori hobetzearren, errepideetako sarreretan seinaleztapen egokia jartzea komenigarria da, baina seinaleak jartzeko baimenak ematea Bide Azpiegituretako Zuzendaritzari dagokio.

Landa bideen araudia:

2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau emaileaz onartutako Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuak, 48. artikuluan ezartzen du zein diren jabari publikoan jarriko den seinaleztapen informatiboak bete behar dituen baldintzak. Zehazki, 4. atalean ezartzen du: “Errepideetan jartzen diren seinaleak seinaleztapen eredu ofizialen araberakoak izango dira. Piktograma onarturik ez duten zerbitzuen kasuan, ahal den neurrian eredu ofizialaren antzera diseinatuko dira”.

Seinaleen eredua eta dokumentazioa:

Aurrekoa kontuan hartuta, seinaleztapena egokia eta berdina izan dadin, eredu bat prestatu da, kasu guztietan erabiliko dena bai itxuran, bai koloretan, bai piktogramen diseinua. Diseinua basikoa eta bateratua da; baserri batek merkaturatze jarduera bat garatzen badu, piktograma bat gehituko zaio, jarduera eta produktu bakoitzeko.

 


Olaberria

Olaberria

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Altune-herrigunea 35.000 2020

Lezo

Lezo

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Elortegi 18.108,23 2020
Sagasti 11.478,85 2020

Idiazabal

Idiazabal

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Ormalatza eta Txara 3.701,42 2019
Korta erreka 2.111,77 2019

Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

0333 LI/2019 Foru Agindua, maiatzaren 13koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako dirulaguntzen 2019ko deialdia erabakitzekoa.

-ren irudia Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Eranskinak


Dirulaguntza, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko

Dirulaguntza, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko

03-006/2019 Foru Agindua, apirilaren 17koa, 2019. ekitaldiko dirulaguntzen deialdia egitea onartzen duena, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko.


Dirulaguntza emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jarduetarako

Dirulaguntza emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jarduetarako

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jardueretarako udalei eta mankomunitateei nahiz emakumeen elkarteei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak.


Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak emateko 2019ko ekitaldiko dirulaguntzen deialdia.


Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak eta espezifikoak, eta 2019ko deialdia


Udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko

Udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak emateko, hain zuzen ere, udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legera (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko legera) egokitzeko gastuak finantza zeko eta, horretaz gain, udalerriko eremu andeatu edo degradatuak lehengoratzeko esku-hartze programak egiteko gastuak finantzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak, eta 2019ko Deialdia


Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, eskualdeko erakundeei, elkarteei eta enpresei zuzendutakoak.


Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Baserri bideentzat dirulaguntzak

-ren irudia Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira Gipuzkoako landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aurtengo aurrekontuetan 1.600.000 euro daude jasota.

2019ko otsailaren 25ean Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak dirulaguntzaren deialdia plazaratu du eta udalek eta tokiko entitate txikiek bere eskariak aurkeztu ahal izango dituzte martxoaren 26a arte.

Deialdia 2019


Landa bideetarako oinarri arautzaileak, 2019ko deialdia

Landa bideetarako oinarri arautzaileak, 2019ko deialdia

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.


Dirulaguntzak Gipuzkoako museoei

Dirulaguntzak Gipuzkoako museoei

0210/124/2019 Foru Agindua, otsailaren 13koa,2 019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako museo guneei laguntzak emateko.


Dirulaguntzak Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko

Dirulaguntzak Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko

0210/126/2019 Foru agindua otsailaren 13koa, 2019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko dirulaguntzak emateko.