Twitter_GipuzkoaLanda

Twitter


Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia

Laguntza hauen xedea da landa ingurunean bizi direnen kalitatea hobetzea eta lehenengo sektorearen garapena sustatzea, hainbat zerbitzu eskura ditzaten, irisgarritasuna eta, orohar, garraioa hobetuz eta nekazaritza azalerak hobeto ustiatzeko aukera emanez


Landa bideak seinaleak

Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritzaren Plana Gipuzkoako baserrietan garatzen diren jarduerak seinaleztatzeari buruzko irizpidea bateratzekoa.

Seinaleztapen egokia jartzearen arrazoia:

Gipuzkoako baserrietan garatzen diren merkataritza-intereseko nekazaritza eta abeltzaintza jarduera gehienak landa esparruan sakabanatutako ustiategi txikitan egiten dira. Kasu batzuetan bezeroentzat ez da erraza ustiategien kokapena aurkitzea, zeren eta, bigarren mailako errepide sarean sarrera asko baitaude.

Alderdi hori hobetzearren, errepideetako sarreretan seinaleztapen egokia jartzea komenigarria da, baina seinaleak jartzeko baimenak ematea Bide Azpiegituretako Zuzendaritzari dagokio.

Landa bideen araudia:

2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau emaileaz onartutako Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuak, 48. artikuluan ezartzen du zein diren jabari publikoan jarriko den seinaleztapen informatiboak bete behar dituen baldintzak. Zehazki, 4. atalean ezartzen du: “Errepideetan jartzen diren seinaleak seinaleztapen eredu ofizialen araberakoak izango dira. Piktograma onarturik ez duten zerbitzuen kasuan, ahal den neurrian eredu ofizialaren antzera diseinatuko dira”.

Seinaleen eredua eta dokumentazioa:

Aurrekoa kontuan hartuta, seinaleztapena egokia eta berdina izan dadin, eredu bat prestatu da, kasu guztietan erabiliko dena bai itxuran, bai koloretan, bai piktogramen diseinua. Diseinua basikoa eta bateratua da; baserri batek merkaturatze jarduera bat garatzen badu, piktograma bat gehituko zaio, jarduera eta produktu bakoitzeko.

 


Olaberria

Olaberria

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Altune-herrigunea 35.000 2020

Lezo

Lezo

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Elortegi 18.108,23 2020
Sagasti 11.478,85 2020

Idiazabal

Idiazabal

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Ormalatza eta Txara 3.701,42 2019
Korta erreka 2.111,77 2019

Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

0333 LI/2019 Foru Agindua, maiatzaren 13koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako dirulaguntzen 2019ko deialdia erabakitzekoa.

-ren irudia Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Eranskinak


Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Baserri bideentzat dirulaguntzak

-ren irudia Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira Gipuzkoako landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aurtengo aurrekontuetan 1.600.000 euro daude jasota.

2019ko otsailaren 25ean Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak dirulaguntzaren deialdia plazaratu du eta udalek eta tokiko entitate txikiek bere eskariak aurkeztu ahal izango dituzte martxoaren 26a arte.

Deialdia 2019


Resolucion

Ebazpena 2021

Ebazpena

Deskargatu

Destacado resolucion

Ebazpena

Ebazpena 2021

BZU hedatzeko 2021ko dirulaguntzaren ebazpena.

Informazioa


Plazaratu da Banda Zabal Ultrazkarra hedatzeko 2018ko ebazpena

Plazaratu da Banda Zabal Ultrazkarra hedatzeko 2018ko ebazpena

Gipuzkoako 2.500 biztanletik beherako udalerrietako diseminatuetara banda zabala hedatzeko diru-laguntzaren ebazpena

-ren irudia Plazaratu da Banda Zabal Ultrazkarra hedatzeko 2018ko ebazpena

Diputatuen Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 15eko Erabakiaren bidez Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, herriguneetatik 0 eta 2.000 metrobitarteko erradioan, kokatuta dauden unitate higiezin “sakabanatuetara” Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartu ziren.

Aurkeztutako eskaerak ebaluazio batzorde batek aztertu eta ebaluatu ditu eta deialdian jasotako eskaerak aztertu ondoren, Ebaluazio Batzordeak deialdiaren ebazpen proposamena egin du. Horrekin bat etorriz eta ebazpena plazaratu da.

Informazio gehiago.

GIS mapa ikusi


Baserri bideak konpotzeko diru-laguntzaren ebazpena plazaratu da

Baserri bideak konpotzeko diru-laguntzaren ebazpena plazaratu da

Diru-laguntza honetarako 1.600.000 euroko aurrekontua jaso da.

-ren irudia Baserri bideak konpotzeko diru-laguntzaren ebazpena plazaratu da

Informazio gehiago


Teknikariak hasi dira ikuskapen bisitak egiten baserri bideen lanak bukatu eta justifikatu dituzten herrietara

Teknikariak hasi dira ikuskapen bisitak egiten baserri bideen lanak bukatu eta justifikatu dituzten herrietara

Irailean hasi zituzten ikuskapen bisitak

-ren irudia Teknikariak hasi dira ikuskapen bisitak egiten baserri bideen lanak bukatu eta justifikatu dituzten herrietara

Pasa den martxoaren 3an plazaratu zen baserri bideak konpontzeko 2017ko diru-laguntzen deialdia. Martxoaren 24an epea bukatu ostean 74 udal eta beste tokiko entitatek aurkeztu zituzten eskariak.

Uztailaren 24an ebazpena plazaratu zen eta ordu ezkeroztik, obra lanak bukatu eta justifikatu dituzten herrietara bisitak egiten hasi dira teknikariak.


Proiektu estrategikoak

Proiektu estrategikoak

Ekin diogu 2.500 biztanletik beherako 49 udaletxeekin bileren 2. txandari. Aste honetan Altzaga bisitatu dugu, bertan garatzen ari diren egitasmoak gertutik ezagutzeko asmoz

-ren irudia Proiektu estrategikoak

Landagipuzkoa+ egitasmoaren ildoetako bat, Sustapen Ekonomikorako Proiektu Estrategikoak garatzea da, enpresen lehiakortasuna eta erakargarritasuna handitzeko. Lan honetan, ezinbestekoa da udalekin elkarlanean aritzea eta horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Orekako Zuzendaria eta Etorlurreko Zuzendari-Nagusi Kudeatzailea, herri bakoitzaren beharrak gertutik ezagutzeko eta bideragarri diren proiektuak aztertu eta zehaztu ahal izateko 2.500 biztanletik beherako 49 herriekin biltzen dihardute.

Informazio gehiago


Landa eremuetako argi-indar sarean hobekuntzak

Landa eremuetako argi-indar sarean hobekuntzak

Lanak egin dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Iberdrolak landa eremuko argi-indarra hobetzeko sinatu zuten Hitzarmenaren barne.

-ren irudia Landa eremuetako argi-indar sarean hobekuntzak
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Iberdrolak landa eremuko argi-indarra hobetzeko sinatu zuten Hitzarmenaren barne, eskariak jaso dira eta 2016. urtean zehar hobekuntzak egin dira, ondoko taulan azaltzen den modura.

 

Informazio gehiago