Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

0333 LI/2019 Foru Agindua, maiatzaren 13koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako dirulaguntzen 2019ko deialdia erabakitzekoa.

-ren irudia Plazaratu da landa bideentzako dirulaguntzen ebazpena

Eranskinak


Dirulaguntza, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko

Dirulaguntza, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko

03-006/2019 Foru Agindua, apirilaren 17koa, 2019. ekitaldiko dirulaguntzen deialdia egitea onartzen duena, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko.


Dirulaguntza emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jarduetarako

Dirulaguntza emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jarduetarako

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jardueretarako udalei eta mankomunitateei nahiz emakumeen elkarteei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak.


Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak emateko 2019ko ekitaldiko dirulaguntzen deialdia.


Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak eta espezifikoak, eta 2019ko deialdia


Udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko

Udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak emateko, hain zuzen ere, udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legera (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko legera) egokitzeko gastuak finantza zeko eta, horretaz gain, udalerriko eremu andeatu edo degradatuak lehengoratzeko esku-hartze programak egiteko gastuak finantzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak, eta 2019ko Deialdia


Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, eskualdeko erakundeei, elkarteei eta enpresei zuzendutakoak.


Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Baserri bideentzat dirulaguntzak

-ren irudia Plazaratu dira landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia

Plazaratu dira Gipuzkoako landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aurtengo aurrekontuetan 1.600.000 euro daude jasota.

2019ko otsailaren 25ean Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak dirulaguntzaren deialdia plazaratu du eta udalek eta tokiko entitate txikiek bere eskariak aurkeztu ahal izango dituzte martxoaren 26a arte.

Deialdia 2019


Landa bideetarako oinarri arautzaileak, 2019ko deialdia

Landa bideetarako oinarri arautzaileak, 2019ko deialdia

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.


Dirulaguntzak Gipuzkoako museoei

Dirulaguntzak Gipuzkoako museoei

0210/124/2019 Foru Agindua, otsailaren 13koa,2 019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako museo guneei laguntzak emateko.


Dirulaguntzak Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko

Dirulaguntzak Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko

0210/126/2019 Foru agindua otsailaren 13koa, 2019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko dirulaguntzak emateko.


Dirulaguntzak Gipuzkoako lurraldean arkeologia indusketak eta ikerketak egiteko

Dirulaguntzak Gipuzkoako lurraldean arkeologia indusketak eta ikerketak egiteko

0210/125/2019 Foru Agindua otsailaren 13koa, 2019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako lurraldean arkeologi indusketak eta ikerketak egiteko dirulaguntzak emateko


Dirulaguntzak Bizikidetza Lantzen 2018/2019 programaren barruan dauden udalerrietako programak garatzeko

Dirulaguntzak Bizikidetza Lantzen 2018/2019 programaren barruan dauden udalerrietako programak garatzeko

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia onartzea: Gipuzkoako udalei zuzendutako laguntzak, Bizikidetza Lantzen 2018/2019 programaren barruan dauden udalerrietako proiektuak gauzatzeko.


Dirulaguntzak oroimen historikoa berreskuratzea xede duten proiektuak gauzatzeko

Dirulaguntzak oroimen historikoa berreskuratzea xede duten proiektuak gauzatzeko

Gipuzkoako udalei eta irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuei zuzendutako dirulaguntzak

emateko 2019 deialdia, oroimen historikoa berreskuratzea xede duten proiektuak gauzatzeko.


Dirulaguntzak aniztasuneko bizikidetzaren gaietan proiektuak gauzatzeko

Dirulaguntzak aniztasuneko bizikidetzaren gaietan proiektuak gauzatzeko

Gipuzkoako udalei nahiz Gipuzkoako lurrade historikoan finkatuta dauden tokiko garapen agentziei zuzendutako dirulaguntzen 2019ko deialdia, proiektuak gauzatzeko aniztasuneko bizikidetzaren gaietan