Enkantearen xehetasunak

 • Izena: 198
 • Ondasun mota: Lokala
 • Udalerria: Donostia
 • Deskribapena: LOKALA, Donostiako Egia Galtzadan kokatua, hamaika zenbakia duen etxean. Azalera 68 m2.
 • Hasierako zenbatekoa: 107.229,12 €
 • Enkantearen data: Lehen lizitazioa: 2019/11/27; eta bigarrena: 2019/11/29
 • Besterentzeko prozedura: Enkantea lehen lizitazioan, eskaintzak kartazal itxian aurkezteko prozedura; eta, bigarren lizitazioa, hitzez egiten diren segidako enkante-gehikadak.
 • Egoera: Baliogabetuta
 • Tasazioa Tasazioa jaitsi
 • Jabetza Erregistroaren ziurtagiria Jabetza Erregistroaren ziurtagiria deskargatu
 • GAO GAO deskargatu

Agiriak - Eskaintza ereduak