Enkantearen xehetasunak

 • Izena: 244
 • Ondasun mota: Lokala
 • Udalerria: Donostia
 • Deskribapena: Industria eta merkataritza erabilerak dituen ERDISOTOA, “Villa Aurelia-Enea” etxean kokatua, gaur Donostiako Juan Karlos Gerra kaleko zortzi zenbakian. Zazpiehun metro koadro inguru ditu. Sarrera bat du kamioientzat, eta beste bat oinezkoentzat, biak mendebaldean, hau da, Juan Karlos Gerra kaletik. Zona batean, zamalanetarako kaia edo aparkamendua dauka, eta gorago dagoen beste batean, biltegia dago, hainbat konpartimentu, komunak eta bulegoetarako solairuartea.
 • Hasierako zenbatekoa: 262.997,00€
 • Enkantearen data: Lehen lizitazioa 2021/09/29 eta bigarrena lizitazioa 2021/10/01
 • Besterentzeko prozedura: Enkantea: lehen lizitazioan, eskaintzak kartazal itxian aurkezteko prozedura; eta bigarren lizitazioa, hitzez egiten diren segidako enkante-gehikadak.
 • Egoera: Esleituta
 • Tasazioa Tasazioa jaitsi
 • Jabetza Erregistroaren ziurtagiria Jabetza Erregistroaren ziurtagiria deskargatu
 • GAO GAO deskargatu

Agiriak - Eskaintza ereduak