200, 220, 20G eta 22G ereduak

200, 220, 20G eta 22G ereduak

322/2022 Foru Agindua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2021ean hasitako zergaldietarako, 200, 220, 20G eta 22G ereduak.

322/2022 Foru Agindua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2021ean hasitako zergaldietarako, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.

Informazio gehiago:

322/2022 Foru Agindua