Atzealdea

41/2006 FD

41/2006 FD

Irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretu, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra, egintzak administrazio bidetik berrikusteari dagokionez, garatzeko Erregelamendua onartzen duena.