Komunikazioak mikroenpresen konkurtso prozedura berrian

Zordunak edo, hala badagokio, konkurtso-administratzaileak hainbat komunikazio egin behar dizkio Zerga administrazioari

Konkurtso legea: mikroenpresentzako prozedura berezi berria
Pasa den urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean mikroenpresentzako prozedura berezi berria, Konkurtso Legearen testu bateginaren hirugarren liburuan jasotakoa, maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuak onartua.

Prozedura berri honen arabera, zordunak edo, hala badagokio, konkurtso-administratzaileak, hainbat komunikazio egin behar dizkio Zerga administrazioari, besteak beste,irekitzeko eskaerari, prozedura irekitzeari, jarraipen-planaren proposamenari eta abarri buruzkoak.

Informazio gehiago: