Atzealdea

Lankidetza hitzarmenak

Lankidetza hitzarmenak

Zerga-aitorpen puntualak aurkezteko eta ordaintzeko Madrilgo Abokatuen Elkargo Prestuarekin gizarte-lankidetza hitzarmen berria sinatu da.

Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Madrilgo Aboktuen Elkargo Prestuak Zergabidearen bitartez hirugarren pertsonen izenean unean uneko edo noizbehinkako zerga-autolikidazioko eredu jakin batzuk aurkezteko eta ordaintzeko hitzarmena sinatu berri dute.

Informazio gehiago:

Entitate profesional laguntzaileak